تابلوهای برق صنعتی – رله یا ساعت کار

رله ضربه ای و ساعت کار (Impuls Relay & Time Switch) : جهت تابلوهای برق شامل تجهیزات فرمان نیز میباشد که شامل موارد ذیل است :

الف) رله های ضربه ای یا Impuls Relay که کاربرد بسیاری در صنعت برق دارد به صورت بوبین ۲۲۰ ولت عرضه و تولید می شود.

ب) ساعت کار یا همان Time Switch که جهت زمان بندی مدار فرمان در ساعتی مشخص مورد استفاده قرار می گیرد و از مزیت آن می توان به دارا بودن باطری Back Up آن اشاره کرد تولید و عرضه می شود.

 

 

رله

تابلوهای برق صنعتی – کلیدهای مینیاتوری

کلید مینیاتوری و فیوز کریرها(سکسیونر فیوز) جهت حفاظت اتصال کوتاه جهت فیدرهای خروجی, کلیدهای حفاظت جان جهت حفاظت شخص و دستگاه جهت فیدرهای خروجی تابلوهای برق استفاده می شود و شامل موارد ذیل است :

الف) کلیدهای مینیاتوری یا همان کلیدهای MCB که در انواع ۱ تا ۴ پل در رنج های ۲ تا ۱۰۰ آمپر در قدرت قطع های ۴٫۵ تا ۱۰ کیلو آمپر تولید و عرضه می گردد. شایان ذکر است کلیدهای MCB دارای مزیت هایی از جمله محافظ شیشه ای جهت لیبل کلید, گیره نگهدارنده ریل فلزی و … اشاره کرد.

ب) کلیدهای محافظ جان یا RCCB در انواه ۲ و ۴ پل با رنج نامی ۱۶ تا ۱۰۰ آمپر در دو نوع ۳۰mA به عنوان محافظ جان و ۱۰۰mA و ۳۰۰mA به عنوان محافظ دستگاه جهت حفاظت از برق گرفتگی استفاده می شود.

ج) کلیدهای محافظ جان ترکیبی یا RCBO که ترکیبی از کلیدهای MCB  و RCCB میباشد و عملکرد آن ترکیب هر دو کلید می باشد در انواه ۲ و ۴ پل با رنج نامی ۱۶ تا ۱۰۰ آمپر در دو نوع ۳۰mA به عنوان محافظ جان و ۱۰۰mA و ۳۰۰mA به عنوان محافظ دستگاه جهت حفاظت از برق گرفتگی استفاده می شود.

د) فیوز کریر یا به اصطلاح سکسیونر فیوزهای که عملکرد خود فیوز که شامل بالا بردن سطح اتصال کوتاه فیدرها و همچنین حفاظت اتصال کوتاه را دارد در انواع ۱ پل و ۳ پل در رنج های ۳۲ آمپر, ۶۳ آمپر و ۱۰۰ آمپرتولید و عرضه می شود.

 

 

کلیدهای مینیاتوری

تابلوهای برق صنعتی – کنتاکتور و بی متال

کنتاکتورها و بی متال های هگر که در فیدر های موتوری جهت قطع و وصل مدار توسط کنتاکتور و حفاظت اضافه بار توسط بی متال مورد استفاده قرار می گیرد شامل موارد ذیل است :

الف) رنج تولیدی کنتاکتورهای هگر از ۹ آمپر تا ۳۰۰ آمپر با ولتاژ بوبین ۱۱۰, ۲۲۰ و ۴۰۰ ولت می باشد.

ب) بی متال های هگر که دارای دقت عمل بسیار بالا می باشند د رنج های ۰٫۳ آمپر تا ۸۰ آمپر عرضه می گردد.

ج) تجهیزات جانبی کنتاکتور و بیمتال های هگر شامل انواع کنتاکت کمکی و اینترلاک مکانیکی و مکانیکی الکتریکی می باشد.

کنتاکتور

ژنراتور مکالته ECO402L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO402L

ژنراتور مکالته ECO402L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۸۱۶ ۸۱۶ ۷۸۰ ۷۲۰ ۶۳۰ ۶۸۰ ۶۸۰ ۶۸۰ kVA درجه قدرت درجه H
۶۵۳ ۶۵۳ ۶۲۴ ۵۷۶ ۵۰۴ ۵۴۴ ۵۴۴ ۵۴۴ kW
۷۵۶ ۷۵۶ ۷۲۰ ۶۶۵ ۵۸۵ ۶۳۰ ۶۳۰ ۶۳۰ kVA درجه قدرت درجه F
۶۰۵ ۶۰۵ ۵۷۶ ۵۳۲ ۴۶۸ ۵۰۴ ۵۰۴ ۵۰۴ kW

ژنراتور مکالته ECO401.5L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO401.5L

ژنراتور مکالته ECO401.5L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۷۴۴ ۷۴۴ ۷۰۰ ۶۶۰ ۵۷۰ ۶۲۰ ۶۲۰ ۶۲۰ kVA درجه قدرت درجه H
۵۹۵ ۵۹۵ ۵۶۰ ۵۲۸ ۴۵۶ ۴۹۶ ۴۹۶ ۴۹۶ kW
۶۷۲ ۶۷۲ ۶۳۲ ۶۰۰ ۵۱۵ ۵۶۰ ۵۶۰ ۵۶۰ kVA درجه قدرت درجه F
۵۳۸ ۵۳۸ ۵۰۶ ۴۸۰ ۴۱۲ ۴۴۸ ۴۴۸ ۴۴۸ kW

ژنراتور مکالته ECO40-3S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-3S

ژنراتور مکالته ECO38-3S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۶۰۰ ۶۰۰ ۵۸۰ ۵۴۰ ۴۶۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ kVA درجه قدرت درجه H
۴۸۰ ۴۸۰ ۴۶۴ ۴۳۲ ۳۶۸ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ kW
۵۴۰ ۵۴۰ ۵۲۰ ۴۸۴ ۴۱۴ ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ kVA درجه قدرت درجه F
۴۳۲ ۴۳۲ ۴۱۶ ۳۸۷ ۳۳۱ ۳۶۰ ۳۶۰ ۳۶۰ kW

ژنراتور مکالته ECO38-3S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-3S

ژنراتور مکالته ECO38-3S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۶۰ ۲۱۰ ۲۲۵ ۲۲۵ ۲۲۵ kVA درجه قدرت درجه H
۲۱۶ ۲۱۶ ۲۱۶ ۲۰۸ ۱۶۸ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ kW
۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۴۰ ۱۹۰ ۲۰۷ ۲۰۷ ۲۰۷ kVA درجه قدرت درجه F
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۹۲ ۱۵۲ ۱۶۶ ۱۶۶ ۱۶۶ kW

ژنراتور مکالته ECO40-2S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO40-2S

ژنراتور مکالته ECO40-2S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۵۴۰ ۵۴۰ ۵۱۰ ۴۸۰ ۳۶۰ ۴۵۰ ۴۵۰ ۴۵۰ kVA درجه قدرت درجه H
۴۳۲ ۴۳۲ ۴۰۸ ۳۸۴ ۲۸۸ ۳۶۰ ۳۶۰ ۳۶۰ kW
۴۹۰ ۴۹۰ ۴۶۰ ۴۳۵ ۳۳۰ ۴۱۰ ۴۱۰ ۴۱۰ kVA درجه قدرت درجه F
۳۹۲ ۳۹۲ ۳۶۸ ۳۴۸ ۲۶۴ ۳۲۸ ۳۲۸ ۳۲۸ kW

ژنراتور مکالته ECO40-1S

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO40-1S

ژنراتور مکالته ECO40-1S
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۴۸۰ ۴۸۰ ۴۵۰ ۴۲۰ ۳۷۰ ۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ kVA درجه قدرت درجه H
۳۸۴ ۳۸۴ ۳۶۰ ۳۳۶ ۳۴۲ ۳۷۰ ۳۷۰ ۳۷۰ kW
۴۴۰ ۴۴۰ ۴۱۰ ۳۸۳ ۳۴۲ ۳۷۰ ۳۷۰ ۳۷۰ kVA درجه قدرت درجه F
۳۵۲ ۳۵۲ ۳۲۸ ۳۰۶ ۲۷۴ ۲۹۶ ۲۹۶ ۲۹۶ kW

ژنراتور مکالته ECO38-3L

دریافت کاتالوگ ژنراتور مکالته ECO38-3L

ژنراتور مکالته ECP34-2L
۶۰ ۵۰ Hz فرکانس
۴۸۰ ۴۶۰ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۴۰ ۴۱۵ ۴۰۰ ۳۸۰ V ولتاژ (سری ستاره)
۴۲۰ ۴۲۰ ۴۲۰ ۳۸۰ ۳۴۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰ kVA درجه قدرت درجه H
۳۳۶ ۳۳۶ ۳۳۶ ۳۰۴ ۲۷۲ ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ kW
۳۸۵ ۳۸۵ ۳۸۵ ۳۵۰ ۳۱۰ ۳۲۰ ۳۲۰ ۳۲۰ kVA درجه قدرت درجه F
۳۰۸ ۳۰۸ ۳۰۸ ۲۸۰ ۲۴۸ ۲۵۶ ۲۵۶ ۲۵۶ kW