سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ، خدمات دیزل ژنراتور ، سرویس دیزل ژنراتور ، نگهداری دیزل ژنراتور  از دیگر خدمات گروه خلیج فارس با سابقه بیش از ۱۹ سال در این زمینه و انجام پروژه های بزرگ و متعدد در سال های گذشته بوده است .