مطالب توسط admin

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1341GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1341GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1342GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1342GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1343GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1343GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD732GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD732GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD733GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD731GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD731GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر ایت. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD730GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD730GE  مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر ایت. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TD720GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TD720GE از نوع خطی و چهار سیلندر است که دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر ایت.دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۱ می باشد. مدل موتور TD720GE   دوره تولید  ۲۰۰۱-   عملکرد  چهار زمانه   تعداد […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD532GE

طراحی شده برای ساده ترین، سریع ترین و مقرون به صرفه ترین نصب و راه اندازی ها که می تواند بدون لرزش با سر و صدای کم و حفظ درجه حرارت پایین در قسمت سیلندر و محفظه ی احتراق بخوبی نیاز های شما را بر آورده سازد. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD532GE از نوع خطی و چهار سیلندر است که […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD531GE

طراحی شده برای ساده ترین، سریع ترین و مقرون به صرفه ترین نصب و راه اندازی ها که می تواند بدون لرزش با سر و صدای کم و حفظ درجه حرارت پایین در قسمت سیلندر و محفظه ی احتراق بخوبی نیاز های شما را بر آورده سازد. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD531GE از نوع خطی و چهار سیلندر است که […]