نوشته‌ها

ژنراتور استمفورد HCI 444 E

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد HCI 444 E

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR – SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۰۹ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۱۹ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۷- ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۱۴- ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۱۰۲۴ کیلوگرم ۱۰۳۰ کیلوگرم
وزن استاتور ۴۷۰ کیلوگرم ۴۷۰ کیلوگرم
وزن روتور ۴۰۰ کیلوگرم ۳۷۷ کیلوگرم
اینرسی WR² ۴٫۶۳۳۱ KGM ۲ ۴٫۴۳۴۳ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۱۰۹۵ کیلوگرم ۱۰۹۰ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۵ (سانتی متر) ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۶ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۴۸۶ متر مکعب ۱۰۳۰ cfm / S ۰٫۵۸۰ متر مکعب ۱۲۴۰ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد HCI 444 E

ژنراتور استمفورد HCI 444 F

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد HCI 444 F

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR – SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۰۷۳ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۳۷ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۷- ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۱۴- ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۱۱۶۰ کیلوگرم ۱۱۶۰ کیلوگرم
وزن استاتور ۵۳۵ کیلوگرم ۵۳۵ کیلوگرم
وزن روتور ۴۶۳ کیلوگرم ۴۴۰ کیلوگرم
اینرسی WR² ۵٫۴۲۹۲ KGM ۲ ۵٫۲۳۰۴ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۱۷۷۵  کیلوگرم ۱۷۸۰ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۵ (سانتی متر) ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۶ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۴۸۶ متر مکعب ۱۰۳۰ cfm / S ۰٫۵۸۰ متر مکعب ۱۲۴۰ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد HCI 444 F

ژنراتور استمفورد HCI 444 D

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد HCI 444 D

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR – SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۱۲۴ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۰۵ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۷- ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۱۴- ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۹۴۰ کیلوگرم ۶۴۱ کیلوگرم
وزن استاتور ۴۱۵ کیلوگرم ۲۵۳ کیلوگرم
وزن روتور ۳۶۱ کیلوگرم ۲۱۶٫۵۷ کیلوگرم
اینرسی WR² ۴٫۰۷۷۱ KGM ۲ ۱٫۸۸۴۳ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۱۰۱۰ کیلوگرم ۶۷۳ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۵ (سانتی متر) ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۶ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۴۸۶ متر مکعب ۱۰۳۰ cfm / S ۰٫۵۸۰ متر مکعب ۱۲۴۰ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد HCI 444 D

ژنراتور استمفورد HCI 444 C

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد HCI 444 C

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR – SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۱۶۶ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۰٫۹۲ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۷ – ۲RS ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۱۴ – ۲RS ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۸۵۰ کیلوگرم ۶۴۱ کیلوگرم
وزن استاتور ۳۷۰ کیلوگرم ۲۵۳ کیلوگرم
وزن روتور ۳۲۴ کیلوگرم ۲۱۶٫۵۷ کیلوگرم
اینرسی WR² ۳٫۵۵۳۱ KGM ۲ ۱٫۸۸۴۳ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۹۲۰ کیلوگرم ۶۷۳ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۵ (سانتی متر) ۱۰۷ * ۸۷ * ۱۵۶ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۴۸۶ متر مکعب ۱۰۳۰ cfm / S ۰٫۵۸۰ متر مکعب ۱۲۴۰ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد HCI 444 C

ژنراتور استمفورد UCD 274 K

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد UCD 274 K

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR SX460- SX440-
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۱۲۶ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۲٫۰۸ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور ۲۰ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت روتور ۰٫۰۹۱ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۰ – ۲RS ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۷۲۷ کیلوگرم -کیلوگرم
وزن استاتور ۳۰۴ کیلوگرم -کیلوگرم
وزن روتور ۲۷۲٫۲ کیلوگرم -کیلوگرم
اینرسی WR² ۲٫۳۹۳۴ KGM ۲ -KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۷۴۰ کیلوگرم -کیلوگرم
ابعاد ۱۰۳* ۶۷ * ۱۲۳ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۵۱۴ متر مکعب ۱۰۹۰ cfm / S ۰٫۶۱۷ متر مکعب ۱۳۰۸ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد UCD 274 K

ژنراتور استمفورد UCI 274 H

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد UCI 274 H

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR SX460- SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۱۵۵ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۸۲ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۵- ۲RS ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۰۶ – ۲RS ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۶۲۶ کیلوگرم ۶۴۱ کیلوگرم
وزن استاتور ۲۵۳ کیلوگرم ۲۵۳ کیلوگرم
وزن روتور ۲۲۷٫۵۳ کیلوگرم ۲۱۶٫۵۷ کیلوگرم
اینرسی WR² ۱٫۹۳۴۹ KGM ۲ ۱٫۸۸۴۳ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۶۵۹  کیلوگرم ۶۷۳ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۳* ۶۷ * ۱۲۳ (سانتی متر) ۱۰۳* ۶۷ * ۱۲۳ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۵۱۴ متر مکعب ۱۰۹۰ cfm / S ۰٫۶۱۷ متر مکعب ۱۳۰۸ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد UCI 274 H

ژنراتور استمفورد UCI 274 D

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد UCI 274 D

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه   جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR SX460- SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۲۴ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۵۲ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور ۲۰ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت روتور ۰٫۰۹۱ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۵- ۲RS ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۰۶ – ۲RS ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۴۳۱ کیلوگرم ۴۵۰ کیلوگرم
وزن استاتور ۱۴۱ کیلوگرم ۱۴۱ کیلوگرم
وزن روتور ۱٫۱۹۶۲ کیلوگرم ۱٫۱۴۵۵ کیلوگرم
اینرسی WR² ۱٫۵۰۴۴ KGM ۲ ۱٫۵۵۵ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۴۵۸ کیلوگرم ۴۷۶ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر) ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۵۱۴ متر مکعب ۱۰۹۰ cfm / S ۰٫۶۱۷ متر مکعب ۱۳۰۸ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد UCI 274 D

ژنراتور استمفورد UCI 274 F

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد UCI 274 F

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه   جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR SX460- SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۲۴ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۵۲ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۵- ۲RS ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۰۶ – ۲RS ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۵۳۰ کیلوگرم ۵۴۵ کیلوگرم
وزن استاتور ۲۰۰ کیلوگرم ۲۰۰ کیلوگرم
وزن روتور ۱۷۷٫۷۱ کیلوگرم ۱۸۸٫۶۷ کیلوگرم
اینرسی WR² ۱٫۵۰۴۴ KGM ۲ ۱٫۵۵۵ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۵۷۷ کیلوگرم ۵۶۳ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر) ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۵۱۴ متر مکعب ۱۰۹۰ cfm / S ۰٫۶۱۷ متر مکعب ۱۳۰۸ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد UCI 274 F

ژنراتور استمفورد UCI 274 D

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد UCI 274 D

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR SX460- SX440- SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۳۸   اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۲۶     اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۵- ۲RS ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۰۶ – ۲RS ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۴۳۱ کیلوگرم ۴۵۰      کیلوگرم
وزن استاتور ۱۴۱ کیلوگرم ۱۴۱      کیلوگرم
وزن روتور ۱۴۹٫۳۷ کیلوگرم ۱۳۸٫۴۱  کیلوگرم
اینرسی WR² ۱٫۱۹۶۲ KGM ۲ ۱٫۱۴۵۵ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۴۵۸ کیلوگرم ۳۵۱ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر) ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ ٪TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۵۱۴ متر مکعب ۱۰۹۰ cfm / S ۰٫۶۱۷ متر مکعب ۱۳۰۸ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد UCI 274 D

ژنراتور استمفورد UCI 274 E

دریافت کاتالوگ ژنراتور استمفورد UCI 274 E

سیستم کنترل استاندارد AVR MX341 – AVR MX321
تنظیم ولتاژ ± ۱٫۰٪ – ± ۵٫۰٪
اتصال کوتاه  یک جریان اتصال کوتاه
سیستم کنترل AVR  SX460 -SX440 -SX421
سیم پیچ استاتور متحدالمرکز دو لایه
سیم پیچ PITCH دو ثلث
سیم پیچ LEADS ۱۲
استاتور WDG ۰٫۰۳۱۷ اهم در هر فاز در ۲۲ ° C سری ستاره
روتور WDG ۱٫۳۴ اهم در ۲۲ ° C
مقاومت استاتور
مقاومت روتور
مقاومت EBS استاتور
RFI BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N.
شکل اعوجاج بدون بار <1.5٪

بار خطی متوازن <5.0٪

حداکثر سرعت ۲۲۵۰ دور / دقیقه
بلبرینگ END DRIVE بال . ۶۳۱۵ – ۲RS ISO
بلبرینگ پایان END DRIVE بال . ۶۳۰۶ – ۲RS ISO
۱ بلبرینگ ۲ بلبرینگ
وزن. ژنراتور ۴۹۲ کیلوگرم ۵۱۱ کیلوگرم
وزن استاتور ۱۸۰ کیلوگرم ۱۸۰ کیلوگرم
وزن روتور ۱۶۷٫۵۱ کیلوگرم ۱۵۶٫۵۵ کیلوگرم
اینرسی WR² ۱٫۳۲۷۱ KGM ۲ ۱٫۲۷۶۵ KGM ۲
وزن قابل حمل در یک جعبه ۳۳۴ کیلوگرم ۳۵۱ کیلوگرم
ابعاد ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر) ۱۰۵ * ۶۷ * ۱۰۳ (سانتی متر)
۵۰ هرتز ۶۰ هرتز
تداخل THF <2٪ TIF <50
هوای خنک کننده ۰٫۵۱۴ متر مکعب ۱۰۹۰ cfm / S ۰٫۶۱۷ متر مکعب ۱۳۰۸ S/ CFM
ولتاژ ستاره سری ۳۸۰/۲۲۰ ۴۰۰/۲۳۱ ۴۱۵/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۱۶/۲۴۰ ۴۴۰/۲۵۴ ۴۶۰/۲۶۶ ۴۸۰/۲۷۷
ولتاژ ستاره موازی ۱۹۰/۱۱۰ ۲۰۰/۱۱۵ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۰۸/۱۲۰ ۲۲۰/۱۲۷ ۲۳۰/۱۳۳ ۲۴۰/۱۳۸
ولتاژ سری دلتا ۲۲۰/۱۱۰ ۲۳۰/۱۱۵ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۴۰/۱۲۰ ۲۵۴/۱۲۷ ۲۶۶/۱۳۳ ۲۷۷/۱۳۸

ژنراتور استمفورد UCI 274 E