نوشته‌ها

کنترل پنل دیتاکام ۱۰۷ DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۱۰۷ DATA

امکانات دیتاکام ۱۰۷ DATA

استارت اتوماتیک و دستی نظارت خودکار بر خرابی شبکه انتقال خودکار بار خاموش شدن خودکار سه فاز ورودی ولتاژ اصلی ورودی ولتاژ ژنراتور ۱ فاز بررسی محدودیت ولتاژ فاز ژنراتور تست لامپ سوئیچ سطح روغن / فشار روغن اندازه استاندارد پانل (۷۲×۷۲ میلیمتر)
کم هزینه

کنترل پنل دیتاکام ۱۰۵ DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۱۰۵ DATA

امکانات دیتاکام ۱۰۵ DATA

استارت اتوماتیک موتور خاموش شدن خودکار حالت تست کنترل ولتاژ فازهای اصلی بررسی محدوده ولتاژ فاز ژنراتور حد مجاز سرعت تایمر دیجیتالی قابل تنظیم صفحه نمایش دیجیتال برق و ژنراتور نمایش دیجیتال فرکانس ژنراتور ابعاد کوچک
کم هزینه اندازه استاندارد پانل (۷۲×۷۲ میلیمتر)

کنترل پنل دیتاکام ۱۱۹ DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۱۱۹ DATA

امکانات دیتاکام ۱۱۹ DATA

استارت دستی کنترل لوکال وریموت حفاظت ژنراتور انواع آلارم و هشدار عملیات استارت از راه دور حالت  آماده به کار قابلیت بارگذاری ساختگی تنظیم شونده برای اعلام تعمیرات و نگهداری دوره ای شمارنده های آماری ضبط رویداد ها با اندازه گیری
انیتورینگ رایگان MS-Windows ارسال اس ام اس GSM MODBUS نمایشگر گرافیکی LCD (128×64 پیکسل) توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی سه زبان متفاوت ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۳ ورودی دیجیتال قابل تنظیم: ۵ خروجی های قابل تنظیم رله: ۲ مجموع خروجی های رله: ۴

کنترل پنل دیتاکام ۳۱۹_DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۳۱۹_DATA

امکانات دیتاکام ۳۱۹_DATA

سیستم اتصال پلاگین برای جایگزینی آسان پانل جلویی عایق قابلیت گسترش I / O خروجی های رله: ۶ خروجی های قابل تنظیم رله: ۲ ورودی دیجیتال قابل تنظیم: ۸ ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۳ خروجی های دیجیتال نیمه هادی محافظت شده توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی از  سه زبان
شاخص های گرافیکی کاربر پسند نمایشگر گرافیکی LCD (128×64 پیکسل) MODBUS ارسال اس ام اس روی باند GSM پشتیبانی از مودم GSM و PSTN مانیتورینگ رایگان MS-Windows از راه دور SW RS-232 پورت پشتیبانی از رمز عبور باتری پشتیبان ساعت ثبت رویداد با زمان و اندازه پارامتر
شاخص تعمیرات و  نگهداری دوره ای قابلیت تنظیم سیستن در حالت  آماده به کار آلارم و هشدار متنوع حفاظت ژنراتور کنترل سرعت موتور ECU J1939 کنترل و نظارت ECU از طریق J1939 CAN بریکر  برق اتوماتیک

کنترل پنل دیتاکام ۳۱۷_DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۳۱۷_DATA

امکانات دیتاکام ۳۱۷_DATA

سیستم اتصال پلاگین برای جایگزینی آسان پانل جلویی عایق قابلیت گسترش I / O خروجی های رله: ۶ خروجی های قابل تنظیم رله: ۲ ورودی دیجیتال قابل تنظیم: ۸ ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۳ خروجی های دیجیتال نیمه هادی محافظت شده توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی از  سه زبان
شاخص های گرافیکی کاربر پسند نمایشگر گرافیکی LCD (128×64 پیکسل) MODBUS ارسال اس ام اس روی باند GSM پشتیبانی از مودم GSM و PSTN مانیتورینگ رایگان MS-Windows از راه دور SW RS-232 پورت پشتیبانی از رمز عبور باتری پشتیبان ساعت ثبت رویداد با زمان و اندازه پارامتر
شاخص تعمیرات و  نگهداری دوره ای قابلیت تنظیم سیستن در حالت  آماده به کار آلارم و هشدار متنوع حفاظت ژنراتور کنترل سرعت موتور ECU J1939 کنترل و نظارت ECU از طریق J1939 CAN بریکر  برق اتوماتیک

کنترل پنل دیتاکام ۳۰۹cnv – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۳۰۹cnv

امکانات دیتاکام ۳۰۹cnv

سیستم اتصال پلاگین برای جایگزینی آسان پانل جلویی عایق قابلیت گسترش I / O خروجی های رله: ۶ خروجی های قابل تنظیم رله: ۲ ورودی دیجیتال قابل تنظیم: ۸ ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۳ خروجی های دیجیتال نیمه هادی محافظت شده توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی از  سه زبان
شاخص های گرافیکی کاربر پسند نمایشگر گرافیکی LCD آبی رنگ (۱۲۸×۶۴ پیکسل) MODBUS ارسال اس ام اس روی باند GSM پشتیبانی از مودم GSM و PSTN مانیتورینگ رایگان MS-Windows از راه دور SW RS-232 پورت پشتیبانی از رمز عبور باتری پشتیبان ساعت ثبت رویداد با زمان و اندازه پارامتر
شاخص تعمیرات و  نگهداری دوره ای قابلیت تنظیم سیستن در حالت  آماده به کار آلارم و هشدار متنوع حفاظت ژنراتور کنترل سرعت موتور ECU J1939 کنترل و نظارت ECU از طریق J1939 CAN بریکر  برق اتوماتیک

کنترل پنل دیتاکام ۵۰۹ DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۵۰۹ DATA

 

امکانات دیتاکام ۵۰۹ DATA

سیستم اتصال پلاگین برای جایگزینی آسان پانل جلویی عایق قابلیت گسترش I / O خروجی های رله: ۶ خروجی های قابل تنظیم رله: ۲ ورودی دیجیتال قابل تنظیم: ۸ ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۳ خروجی های دیجیتال نیمه هادی محافظت شده توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی از  سه زبان
شاخص های گرافیکی کاربر پسند نمایشگر گرافیکی LCD (128×64 پیکسل) MODBUS ارسال اس ام اس روی باند GSM پشتیبانی از مودم GSM و PSTN مانیتورینگ رایگان MS-Windows از راه دور SW RS-232 پورت پشتیبانی از رمز عبور باتری پشتیبان ساعت ثبت رویداد با زمان و اندازه پارامتر
شاخص تعمیرات و  نگهداری دوره ای قابلیت تنظیم سیستن در حالت  آماده به کار آلارم و هشدار متنوع حفاظت ژنراتور کنترل سرعت موتور ECU J1939 کنترل و نظارت ECU از طریق J1939 CAN بریکر  برق اتوماتیک

کنترل پنل دیتاکام ۵۱۹ DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۵۱۹ DATA

 

امکانات دیتاکام ۵۱۹ DATA

سیستم اتصال پلاگین برای جایگزینی آسان پانل جلویی عایق قابلیت گسترش I / O خروجی های رله: ۶ خروجی های قابل تنظیم رله: ۲ ورودی دیجیتال قابل تنظیم: ۸ ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۳ خروجی های دیجیتال نیمه هادی محافظت شده توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی از  سه زبان
شاخص های گرافیکی کاربر پسند نمایشگر گرافیکی LCD (128×64 پیکسل) MODBUS ارسال اس ام اس روی باند GSM پشتیبانی از مودم GSM و PSTN مانیتورینگ رایگان MS-Windows از راه دور SW RS-232 پورت پشتیبانی از رمز عبور باتری پشتیبان ساعت ثبت رویداد با زمان و اندازه پارامتر
شاخص تعمیرات و  نگهداری دوره ای قابلیت تنظیم سیستن در حالت  آماده به کار آلارم و هشدار متنوع حفاظت ژنراتور کنترل سرعت موتور ECU J1939 کنترل و نظارت ECU از طریق J1939 CAN بریکر  برق اتوماتیک

کنترل پنل دیتاکام ۵۴۳ DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۵۴۳ DATA

 

امکانات دیتاکام ۵۴۳ DATA

سیستم اتصال پلاگین برای جایگزینی آسان پانل جلویی عایق قابلیت گسترش I / O خروجی های رله: ۶ خروجی های قابل تنظیم رله: ۲ ورودی دیجیتال قابل تنظیم:۸ ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۳ خروجی های دیجیتال نیمه هادی محافظت شده توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی از  سه زبان
شاخص های گرافیکی کاربر پسند نمایشگر گرافیکی LCD (128×64 پیکسل) MODBUS ارسال اس ام اس روی باند GSM پشتیبانی از مودم GSM و PSTN مانیتورینگ رایگان MS-Windows از راه دور SW RS-232 پورت پشتیبانی از رمز عبور باتری پشتیبان ساعت ثبت رویداد با زمان و اندازه پارامتر
شاخص تعمیرات و  نگهداری دوره ای قابلیت تنظیم سیستن در حالت  آماده به کار آلارم و هشدار متنوع محافظ  ژنراتور کنترل سرعت موتور ECU J1939 قابلیت برنامه ریزی هفتگی بریکر  برق اتوماتیک  خروجی رله  ۱۰ADC

کنترل پنل دیتاکام ۷۰۷ DATA – دیزل ژنراتور

کاتالوگ کنترل پنل دیتاکام ۷۰۷ DATA 

 

امکانات دیتاکام ۷۰۷ DATA

سیستم اتصال پلاگین برای جایگزینی آسان پانل جلویی عایق قابلیت گسترش I / O شاخص های اصلی قابل تنظیم: ۵ خروجی های دیجیتالی قابل تنظیم: ۸ ورودی دیجیتال قابل تنظیم: ۸ ورودی های آنالوگ قابل تنظیم: ۴ خروجی های دیجیتال نیمه هادی محافظت شده توانایی نمایش آرم مشتری پشتیبانی از  دو زبان
شاخص های گرافیکی کاربر پسند نمایشگر  ۱۲۸×۶۴ پیکسل گرافیکی LCD MODBUS ارسال اس ام اس روی باند GSM پشتیبانی از مودم GSM و PSTN مانیتورینگ رایگان MS-Windows از راه دور SW RS-232 پورت پشتیبانی از رمز عبور باتری پشتیبان ساعت ثبت رویداد با زمان و اندازه پارامتر
شاخص تعمیرات و  نگهداری دوره ای قابلیت تنظیم سیستن در حالت  آماده به کار آلارم و هشدار متنوع حفاظت ژنراتور کنترل سرعت موتور ECU J1939 کنترل و نظارت ECU از طریق J1939 بریکر  برق اتوماتیک استارت خودکار و دستی اندازه گیری واقعی RMS
اندازه گیری قدرت ژنراتور اندازه گیری فرکانس کنترل کامل AVR آداپتور USB