دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1355GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad1355ge-2

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1355GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1355GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD1355GE
 
دوره تولید  ۲۰۱۰-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۳۱
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۵۸
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۱۲٫۷۸
 
قدرت (اسب بخار) ۴۷۹-۵۱۱
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۸۰۰-۱۵۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1355GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1354GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad1354ge-2

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1354GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶  سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1354GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD1351GE
 
دوره تولید  ۲۰۱۰-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۳۱
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۵۸
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۱۲٫۷۸
 
قدرت (اسب بخار) ۴۴۵-۵۱۱
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۸۰۰ – ۱۵۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1354GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1353GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad1353ge-1

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1353GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1353GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD1353GE
 
دوره تولید  ۲۰۰۸-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۳۱
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۵۸
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۱۲٫۷۸
 
قدرت (اسب بخار) ۵۳۲-۵۸۵
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1353GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1352GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad1352ge-2

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1352GE  مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1352GE  دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD1352GE  
 
دوره تولید  ۲۰۰۸-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۳۱
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۵۸
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۱۲٫۷۸
 
قدرت (اسب بخار) ۴۲۶-۵۱۱
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۸۰۰ – ۱۵۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1352GE  

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1351GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad1351ge-1

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1351GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۴ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1351GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD1351GE
 
دوره تولید  ۲۰۰۸-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۳۱
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۵۸
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۱۲٫۷۸
 
قدرت (اسب بخار) ۳۸۱-۴۳۹
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1351GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1350GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad1350ge-1

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1350GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1350GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD1350GE
 
دوره تولید  ۲۰۰۸-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۳۱
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۵۸
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۱۲٫۷۸
 
قدرت (اسب بخار) ۳۳۳-۳۶۶
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1350GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD754GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad754ge-2

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD754GEمجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD754GEدارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD754GE
 
دوره تولید  ۲۰۱۰-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۰۸
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۳۰
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۷٫۱۵
 
قدرت (اسب بخار) ۲۹۵-۲۹۷
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۵۰۰-۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD754GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD753GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad753ge-2

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD753GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD753GE  دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD753GE
 
دوره تولید  ۲۰۱۰-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۶  سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۰۸
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۳۰
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۷٫۱۵
 
قدرت (اسب بخار) ۲۳۵-۲۶۳
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۵۰۰-۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD753GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD751GE

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad751ge-2

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD751GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۴ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD751GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD751GE
 
دوره تولید  ۲۰۱۰-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۴ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۰۸
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۳۰
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۷٫۱۵
 
قدرت (اسب بخار) ۱۷۸-۲۰۱
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۵۰۰-۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD751GE

pdf_logo

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD750GE

 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%aa%d8%a7-tad750ge-1

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD750GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۴ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است.

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD750GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآین د احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو پنتا قادر به دستیابی به سطوح بالاتری از کارایی است.

دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۳ می باشد.این دیزل ژنراتور دارای راه اندازی سریع و بدون لرزش می باشد که یک عملکرد آرام و بی سر و صدا را ایجاد می کند.

مدل موتور TAD750GE
 
دوره تولید  ۲۰۱۰-
 
عملکرد  چهار زمانه
 
تعداد  سیلندر ۴ سیلندر
 
قطر سیلندر (میلی متر) ۱۰۸
 
کورس سیلندر (میلی متر) ۱۳۰
 
نسبت تراکم ۱۸٫۱
 
حجم موتور (لیتر ) ۷٫۱۵
 
قدرت (اسب بخار) ۱۵۵-۱۷۳
 
بیشترین تعداد دور (rpm) ۱۵۰۰-۱۸۰۰

دریافت کاتالوگ دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD750GE

pdf_logo