کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse5520

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse5520

امکانات  دیپسی dse5520

 ارتباط از راه دور  RS232 یا RS485   Modbus RTU  اندازه گیری ولتاژ  LCD صفحه نمایش  ورودی های قابل تنظیم (۹)  خروجی های قابل تنظیم (۵)   استارت خودکار  استارت دستی  شاخص های LED   تایمر شروع و توقف
 ارسال SMS  ROCOF  شروع و توقف اتوماتیک  تطبیق ولتاژ و فرکانس   توزیع بار KW و Kvar با
چندین ژنراتور
  حفاظت از موتور

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse7310-20

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse7310-20

امکانات  دیپسی dse7310-20

 سیستم های مدیریت
(BMS)
 قابلیت گسترش از طریق DSENet  IP65  ویرایشگر PLC  DSENet  ویرایشگر PLC  ارسال هشدار از طریق SMS   نظارت SCADA  کنترل سرعت دستی  مانیتور مصرف سوخت
  حفاظت اضافه بار kW   ۹ ورودی قابل تنظیم   ۸ خروجی قابل تنظیم   صفحه نمایش وضعیت قابل برنامه ریزی   صفحه نمایش LCD

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse7210-20

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse7210-20

امکانات  دیپسی dse7210-20

 صفحه نمایش LCD  قابلیت ویرایش پانل جلو  حالت ذخیره نیرو ۶ ورودی قابل تنظیم  ۸ خروجی قابل تنظیم  تایمر قابل تنظیم   مانیتور مصرف سوخت  کنترل سرعت دستی  حفاظت اضافه بار kW و kV Ar  نظارت بر قدرت (kWh، kV Ar،
kV A h، kV Ar h)
 سوئیچینگ بار   انتقال خودکار بار (DSE7220  اتصال USB  DSE Configuration Suite PC  ویرایشگر PLC  IP65

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی DSE 6110-20

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی DSE 6110-20

امکانات  دیپسی DSE 6110-20

 شروع خودکار  ControlModule  نمایشگر LCD  نرم افزار Suite PC  اتصال USB و DSE   ۶ ورودی دیجیتال  ۶ خروجی   ابزار نظارت بر ولتاژ خاموش شدن خودکار  چراغ های LED قرمز برای هشدار
 دکمه های کاربر پسند  IP65  سازگاری با انواع کت -کامینز- دوییتز-پرگینز و غیره

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse711020

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse711020

امکانات  دیپسی dse711020

 صفحه نمايش LCD  قابلیت  ویرایش پنل جلو  چراغ نشانگر و زنگ هشدار   ۴ ورودی دیجیتال  ۳ ورودی آنالوگ  ۶ خروجی قابل تنظیم  تایمر قابل تنظیم و آلارم  حالت ذخیره نیرو  انتقال خودکار بار   قابل تنظیم از طریق DSE
  اتصال USB   نظارت SCADA از راه دو  IP65

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse5210-20

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse5210-20

امکانات  دیپسی dse5210-20

  رابط DSE810  پشتیبانی از DSE5210 و  DSE5220  دکمه TEST  قابلیت استفاده به صورت اتوماتیک – دستی  دکمه TEST  طراحی کاربر پسند  رسال پیامبه صورت  SMS   نشانگر زنگ هشدار LED  Modbus RTU  ارتباط از طریق RS232 یا RS485
 LCD صفحه نمایش  ورودی های دیجیتال   ورودی های آنالوگ   آلارم ها و تایمر های قابل تنظیم   قطع برق خودکار  شروع خودکار

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse5510

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse5510

امکانات  دیپسی dse5510

 پشتیبانی از RS232 یا RS485  Modbus RTU  LCD صفحه نمایش  ۹ ورودی قابل تنظیم  ۵  خروی قابل تنظیم  اندازه گیری ولتاژ   شاخص های LED   کنترل AVR  حفاظت موتور  ثبت وقایع موتور
 ایمر شروع و توقف  انتقال خودکار بار   پیام های هشدار به شکل  SMS   شروع و توقف اتوماتیک   لینک به ۱۶ ژنراتور  تطبیق ولتاژ و فرکانس   استفاده از DSE

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse4410-20

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse4410-20

امکانات  دیپسی dse4410-20

 مانیتورینگ ۳ ژنراتور فاز  چهار ورودی دیجیتال  شش خروجی  قابل تنظیم  تنظیم کالیبراسیون ۵۰/۶۰ Hz  تایمر قابل تنظیم  خاموش شدن خودکار خاموش شدن خودکار  IP65 تنظیم با   نرم افزار PC  اندازه گیری پیشرفته

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse3110

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse3110

امکانات  دیپسی dse3110

 صفحه نمايش LCD  چراغ نشانگر و زنگ هشدار LCD   حالت ذخیره انرژی قابل تنظیم با PC   ۶ ورودی دیجیتال   ۴ خروجی   قابل تنظیم  تایمر قابل تنظیم  استارت از راه دور نمایش ولتاژ ژنراتور  نمایش فرکانس ژنراتور
 نمایشگر ولتاژ باتری  نمایش سرعت موتور  IP65  نرم افزار PC free license

کنترل پنل امرجنسی دیزل ژنراتور دیپسی dse6010-20

کاتالوگ کنترل پنل دیپسی dse6010-20

امکانات  دیپسی dse6010-20

 صفحه نمايش LCD  حالت ذخیره نیرو   ۴ ورودی دیجیتال   ۳ ورودی آنالوگ   ۶ خروجی  تایمر قابل تنظیم  استارت از راه دور  دکمه تست  IP65   نظارت و حفاظت