نوشته‌ها

دیزل ژنراتور پرکینز ۴۰۳A – 11G

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%d8%b2-403a-11g-1

 

 

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۴۰۳A – 11G

شرکت سازنده         
مدل       ZCDL P8 
توان اولیه     ۷   KW

   ۹   KVA

توان در حالت آماده بکار    ۸    KW

   ۱۰   KVA

فرکانس      ۵۰ هرتز
ولتاژ   ۲۰۳/۴۰۰ ولت
فاز     ۳    فاز
ابعاد ژنراتور    ۱۷۱۰ در ۵۰۰ در ۱۱۰۰      میلی متر
 استارتر      ۲۴  ولت DC
وزن ژنراتور     ۳۴۰   کیلوگرم
سایر موارد  

مشخصات موتور  پرکینز ۴۰۳A – 11G

شرکت  سازنده          پرکینز
مدل          ۱۱۰۳A – ۳۳G
نوع تنفس        طبیعی  
آرایش سیلندر         ۳ سیلندر خطی  
حجم موتور    ۱٫۱  لیتر 
ابعاد سیلندر   ۷۷    در  ۸۱ میلی متر
بیشترین قدرت خروجی  ۹٫۵ کیلوات
نوع گاورنر     مکانیکی
مصرف سوخت         
حجم روغن     ۴٫۹   لیتر
تعداد دور (RPM)   ۱۵۰۰  آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب

مشخصات دینام  پرکینز ۴۰۳A – 11G

شرکت سازنده         مک آلت الترناتور
مدل        ecp32
ظرفیت  ۱۱ KVA
نوع محافظ  IP ۲۳
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت           H / H      
 تنظیم ولتاژ مثبت و منفی ۵ درصد

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۴۰۳A – 11G

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE501
 تیپ         پریشن دستی
 آلارم ها       آلارم ها خطاهای موتور، مانیتورینگ کامل و لحظه ای ، خطاهای باتری ، خطاهای ژنراتور ،اخطار روغن ،شات دان کمکی ، ، ،
 

دیزل ژنراتور پرکینز ۴۰۳A – 15G2

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%d8%b2-403a-15g2-1

 

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۴۰۳A – 15G2

شرکت سازنده         
مدل        ZDL P13
توان اولیه     ۱۲   KW

   ۱۵   KVA

توان در حالت آماده بکار    ۱۳    KW

   ۱۷   KVA

فرکانس    ۵۰     هرتز
ولتاژ     ۲۳۰/۴۰۰    ولت
فاز       ۳   فاز
ابعاد ژنراتور   ۱۹۵۰ در ۷۶۸ در ۱۱۴۸       میلی متر
 استارتر     ۲۴     ولت  DC
وزن ژنراتور    ۶۸۴    کیلوگرم
سایر موارد  

مشخصات موتور پرکینز ۴۰۳A – 15G2

شرکت  سازنده          پرکینز 
مدل         ۴۰۳A – 15G2
نوع تنفس   طبیعی       
آرایش سیلندر         ۳ سیلندر خطی
حجم موتور     ۱٫۴۹۶    لیتر 
ابعاد سیلندر     ۸۴    در   ۹۰  میلی متر
بیشترین قدرت خروجی   ۱۵٫۱  کیلوات
نوع گاورنر    مکانیکی
مصرف سوخت         
حجم روغن     ۶      لیتر
تعداد دور (RPM)   ۱۵۰۰       آر پی ام
سیستم خنک کاری  سیکل آب اجباری

مشخصات دینام پرکینز ۴۰۳A – 15G2

شرکت سازنده        مک آلت الترناتور
مدل        ECP28
ظرفیت   ۱۷   KVA
نوع محافظ   IP 23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت          H /  H       
 تنظیم ولتاژ        مثبت و منفی ۵ درصد

مشخصات سیستم کنترلی پرکینز ۴۰۳A – 15G2

 شرکت  سازنده        دیپ سئا الکتریک 
 مدل    DSE501   
 تیپ    اپریشن دستی      
 آلارم ها      خطاهای موتور، مانیتورینگ کامل و لحظه ای ، خطاهای باتری ، خطاهای ژنراتور ،اخطار روغن ،شات دان کمکی ، ، ،
 

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۳A – 33G

 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%d8%b2-1103a-33g-1

 

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۳A – 33G

شرکت سازنده         
مدل        ZCDL P26
توان اولیه   ۲۴     KW

  ۳۰   KVA

توان در حالت آماده بکار    ۲۶    KW

   ۳۳   KVA

فرکانس    ۵۰    هرتز
ولتاژ   ۲۳۰/۴۰۰      ولت
فاز    ۳      فاز
ابعاد ژنراتور          میلی متر
 استارتر     ۲۴     ولت  DC
وزن ژنراتور        کیلوگرم
سایر موارد  بریکر /باتری/مسیر اگزست/مولفر/دمپر/گکابل

مشخصات موتور پرکینز ۱۱۰۳A – 33G

شرکت  سازنده        پرکینز  
مدل         ۱۱۰۳A – 33G
نوع تنفس      طبیعی    
آرایش سیلندر         ۳ سیلندر خطی
حجم موتور      ۳٫۳   لیتر 
ابعاد سیلندر       ۱۰۵  در   ۱۲۷  میلی متر
بیشترین قدرت خروجی  ۳۰٫۴ کیلوات
نوع گاورنر     مکانیکی
مصرف سوخت         
حجم روغن       ۷٫۹    لیتر
تعداد دور (RPM)    ۱۵۰۰     آر پی ام
سیستم خنک کاری  رادیاتور  و دمنده

مشخصات دینام پرکینز ۱۱۰۳A – 33G

شرکت سازنده        مک آلت الترناتور 
مدل       ecp32
ظرفیت    ۳۰  KVA
نوع محافظ  IP ۲۳ 
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت     H / H
 تنظیم ولتاژ    مثبت و منفی    ۵ درصد

مشخصات سیستم کنترلی پرکینز ۱۱۰۳A – 33G

 شرکت  سازنده          دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE501
 تیپ    اپریشن دستی  
 آلارم ها    خطاهای موتور، مانیتورینگ کامل و لحظه ای ، خطاهای باتری ، خطاهای ژنراتور ،اخطار روغن ،شات دان کمکی ، ، ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۳A – 33 TG1

مشخصات دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۳A – 33 TG1

شرکت سازنده         
مدل        
توان اولیه    ۳۶    KW

   ۴۵   KVA

توان در حالت آماده بکار     ۴۰   KW

    ۵۰   KVA

فرکانس     ۵۰    هرتز
ولتاژ     ۴۰۰-۲۳۰    ولت
فاز    ۳      فاز
ابعاد ژنراتور          میلی متر
 استارتر    ۲۴      ولت  DC
وزن ژنراتور        کیلوگرم
سایر موارد   بریکر /باتری/مسیر اگزست/مولفر/دمپر/گکابل

مشخصات موتور پرکینز ۱۱۰۳A – 33 TG1

شرکت  سازنده          پرکینز
مدل       ۱۱۰۳A – 33 TG1   
نوع تنفس      توربوشارژر    
آرایش سیلندر       ۳ سیلندر خطی   
حجم موتور     ۳٫۳    لیتر 
ابعاد سیلندر      ۱۰۵   در   ۱۲۷  میلی متر
بیشترین قدرت خروجی  ۴۵٫۶ کیلوات
نوع گاورنر     الکتریکی
مصرف سوخت        
حجم روغن      ۷٫۹     لیتر
تعداد دور (RPM)       ۱۵۰۰   آر پی ام
سیستم خنک کاری  رادیاتور با فن دمنده

مشخصات دینام پرکینز ۱۱۰۳A – 33 TG1

شرکت سازنده        مک آلت الترناتور
مدل         ecp32
ظرفیت ۵۰    KVA
نوع محافظ  IP ۲۳
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت          H /   H       
 تنظیم ولتاژ      ۵ درصد   

مشخصات سیستم کنترلی پرکینز ۱۱۰۳A – 33 TG1

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF AUTO
 آلارم ها    خطاهای  موتور،   مانیتورینگ کامل و لحظه ای     ،   خطاهای  باتری     ،   خطاهای  ژنراتور     ،        ،        ،        ،        ،