نوشته‌ها

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6

شرکت سازنده         
مدل ZCDL -P220
توان اولیه ۲۰۰ KW

۲۵۰ KVA

توان در حالت آماده بکار ۲۲۰ KW

۲۷۵ KVA

فرکانس ۵۰ هرتز
ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز ۳ فاز
ابعاد ژنراتور  ۲۸۵۳*۱۰۶۲*۱۸۲۶ میلی متر
 استارتر  ۲۴       ولت  DC
وزن ژنراتور  ۲۰۶۸ کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6

شرکت  سازنده   پرکینز
مدل ۱۳۰۶C-E87TAG6
نوع تنفس   توربو شارژ
آرایش سیلندر  ۶         سیلندر       
حجم موتور  ۸٫۷ لیتر 
ابعاد سیلندر  ۱۱۶٫۶ در ۱۳۵٫۹ میلی متر
نسبت تراکم ۱۶٫۹٫۱
بیشترین قدرت خروجی  ۲۱۷ KW
نوع گاورنر  الکترونیکی
مصرف سوخت          لیتر
حجم روغن   ۲۶٫۴ لیتر
حجم آب  ۳۷٫۲ لیتر        
تعداد دور (RPM)  ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6

شرکت سازنده  مک آلت الترناتور 
مدل  ECO38
ظرفیت ۲۵۰ KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت  H/H       
 تنظیم ولتاژ  مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG6

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF –  اپریشن اتوماتیک
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG4

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG4

شرکت سازنده         
مدل ZCDL -P200
توان اولیه ۱۸۰ KW

۲۲۵ KVA

توان در حالت آماده بکار ۲۰۰ KW

۲۵۰ KVA

فرکانس ۵۰ هرتز
ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز ۳  فاز
ابعاد ژنراتور  ۲۸۵۳*۱۰۶۲*۱۸۲۴ میلی متر
 استارتر  ۲۴ ولت  DC
وزن ژنراتور ۱۸۰۰ کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG4

شرکت  سازنده   پرکینز
مدل ۱۳۰۶C-E87TAG4
نوع تنفس   توربو شارژ
آرایش سیلندر  ۶  سیلندر       
حجم موتور  ۸٫۷     لیتر 
ابعاد سیلندر  ۱۱۶٫۶ در ۱۳۵٫۹۶ میلی متر
نسبت تراکم  ۱۶٫۹٫۱
بیشترین قدرت خروجی  ۲۱۷ KW
نوع گاورنر  الکترونیکی
مصرف سوخت     لیتر
حجم روغن   ۲۶٫۴ لیتر
حجم آب  ۳۷٫۲ لیتر        
تعداد دور (RPM)  ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG4

شرکت سازنده  مک آلت الترناتور 
مدل ECO38
ظرفیت ۲۲۵ KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت  H/H       
 تنظیم ولتاژ  مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۳۰۶C-E87TAG4

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF –  اپریشن اتوماتیک
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG4

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG4

شرکت سازنده         
مدل ZCDL -P176
توان اولیه ۱۶۰ KW

۲۰۰ KVA

توان در حالت آماده بکار ۱۷۶ KW

۲۲۰ KVA

فرکانس ۵۰ هرتز
ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز ۳ فاز
ابعاد ژنراتور  ۲۸۵۰*۸۵۰*۱۳۵۰میلی متر
 استارتر  ۲۴ ولت  DC
وزن ژنراتور  ۱۴۰۰ کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG4

شرکت  سازنده   پرکینز
مدل ۱۱۰۶A-70TAG4
نوع تنفس   توربو شارژ
آرایش سیلندر  ۶ سیلندر       
حجم موتور  ۷٫۰۱ لیتر 
ابعاد سیلندر  ۱۰۵ در ۱۳۵ میلی متر
نسبت تراکم ۱۶٫۰٫۱
بیشترین قدرت خروجی  ۱۹۲ KW
نوع گاورنر  الکترونیکی
مصرف سوخت         لیتر
حجم روغن   ۱۶٫۵ لیتر
حجم آب  ۲۱    لیتر        
تعداد دور (RPM)  ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG4

شرکت سازنده  مک آلت الترناتور 
مدل ECO38  
ظرفیت ۲۰۰ KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت  H/H       
 تنظیم ولتاژ  مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG4

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF –  اپریشن اتوماتیک
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG3

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز  ۱۱۰۶A-70TAG3

شرکت سازنده         
مدل ZCDL -P158 
توان اولیه ۱۴۴ KW

۱۸۰ KVA

توان در حالت آماده بکار ۱۵۸ KW

۱۹۹ KVA

فرکانس ۵۰ هرتز
ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز ۳ فاز
ابعاد ژنراتور  ۲۸۵۰*۸۵۰*۱۳۵۰ میلی متر
 استارتر  ۲۴ ولت  DC
وزن ژنراتور  ۱۴۰۰ کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز  ۱۱۰۶A-70TAG3

شرکت  سازنده   پرکینز
مدل  ۱۱۰۶A-70TAG3
نوع تنفس   توربو شارژ
آرایش سیلندر  ۶ سیلندر       
حجم موتور  ۷۰٫۱ لیتر 
ابعاد سیلندر  ۱۰۵  در ۱۳۵ میلی متر
نسبت تراکم ۱۶٫۰٫۱
بیشترین قدرت خروجی  ۱۷۲ KW
نوع گاورنر  الکترونیکی
مصرف سوخت     لیتر
حجم روغن   ۱۶٫۵ لیتر
حجم آب  ۲۱    لیتر        
تعداد دور (RPM)  ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز  ۱۱۰۶A-70TAG3

شرکت سازنده  مک آلت الترناتور 
مدل ECO38  
ظرفیت ۱۸۰ KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت  H/H       
 تنظیم ولتاژ  مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز  ۱۱۰۶A-70TAG3

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF –  اپریشن اتوماتیک
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰۰۶TAG

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۰۰۶TAG

شرکت سازنده         
مدل ZCDL -P120
توان اولیه ۱۰۹     KW

۱۳۵     KVA

توان در حالت آماده بکار ۱۲۰     KW

۱۴۹     KVA

فرکانس ۵۰             هرتز
ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز ۳        فاز
ابعاد ژنراتور  ۲۶۸۲*۸۰۰*۱۴۴۹ میلی متر
 استارتر  ۲۴       ولت  DC
وزن ژنراتور  ۱۳۴۹    کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۰۰۶TAG

شرکت  سازنده   پرکینز
مدل ۱۰۰۶TAG
نوع تنفس   توربو شارژ
آرایش سیلندر  ۶         سیلندر       
حجم موتور  ۵٫۹۹     لیتر 
ابعاد سیلندر  ۱۰۰ در ۱۲۷    میلی متر
نسبت تراکم  ۱۷٫۰٫۱
بیشترین قدرت خروجی  ۱۳۷٫۵    KW
نوع گاورنر  الکترونیکی
مصرف سوخت               لیتر
حجم روغن   ۱۹٫۰        لیتر
حجم آب  ۳۷٫۲۲      لیتر        
تعداد دور (RPM)  ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۰۰۶TAG

شرکت سازنده  مک آلت الترناتور 
مدل  ECP34  
ظرفیت ۱۵۰ KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت  H/H       
 تنظیم ولتاژ  مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۰۰۶TAG

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF –  اپریشن اتوماتیک
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰۰۶TG2A

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

شرکت سازنده         
مدل ZCDL -P88
توان اولیه ۱۲۰     KW

۱۵۰     KVA

توان در حالت آماده بکار ۱۳۲     KW

۱۶۵    KVA

فرکانس ۵۰             هرتز
ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز ۳        فاز
ابعاد ژنراتور  ۲۶۸۲*۸۰۰*۱۴۴۹میلی متر
 استارتر  ۲۴       ولت  DC
وزن ژنراتور  ۱۳۴۹    کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

شرکت  سازنده   پرکینز
مدل  ۱۰۰۶TG2A
نوع تنفس   توربو شارژ
آرایش سیلندر  ۶         سیلندر       
حجم موتور  ۵٫۹۹     لیتر 
ابعاد سیلندر  ۱۰۰ در ۱۲۷    میلی متر
نسبت تراکم  ۱۷٫۰٫۱
بیشترین قدرت خروجی  ۱۴۳    KW
نوع گاورنر  الکترونیکی
مصرف سوخت               لیتر
حجم روغن   ۱۹٫۰        لیتر
حجم آب  ۴۱٫۰      لیتر        
تعداد دور (RPM)  ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

شرکت سازنده  مک آلت الترناتور 
مدل  ECP34  
ظرفیت ۱۵۰ KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت  H/H       
 تنظیم ولتاژ  مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF –  اپریشن اتوماتیک
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۳A – 33TG2

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۱۰۳A – 33TG2

شرکت سازنده         
مدل    ZCDL -P52
توان اولیه    ۴۸    KW

  ۶۰    KVA

توان در حالت آماده بکار      ۵۲  KW

     ۶۶ KVA

فرکانس      ۵۰   هرتز
ولتاژ      ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز      ۳    فاز
ابعاد ژنراتور       ۱۹۷۰*۷۰۰*۱۳۴۶   میلی متر
 استارتر       ۲۴   ولت  DC
وزن ژنراتور    ۸۶۰    کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،سیم،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۱۰۳A – 33TG2

شرکت  سازنده          پرکینز
مدل       ۱۱۰۳A – 33TG2
نوع تنفس          توربو شارژ
آرایش سیلندر       ۳  سیلندر       
حجم موتور     ۳٫۳    لیتر 
ابعاد سیلندر     ۱۰۵    در ۱۲۷    میلی متر
نسبت تراکم  ۱۷٫۲۵٫۱
بیشترین قدرت خروجی     ۵۹٫۳    KW
نوع گاورنر         الکترونیکی
مصرف سوخت          لیتر
حجم روغن      ۷٫۹     لیتر
حجم آب    ۱۰٫۲      لیتر        
تعداد دور (RPM)      ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۱۰۳A – 33TG2

شرکت سازنده       مک آلت الترناتور 
مدل       ECP32  
ظرفیت    ۶۳  KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت        H/H       
 تنظیم ولتاژ      مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۱۰۳A – 33TG2

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

 

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۴A-44G1

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۱۰۴A-44G1

شرکت سازنده         
مدل    ZCDL -P60
توان اولیه    ۵۵    KW

  ۶۹    KVA

توان در حالت آماده بکار      ۶۰  KW

     ۷۵ KVA

فرکانس      ۵۰   هرتز
ولتاژ      ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز      ۳    فاز
ابعاد ژنراتور       ۲۱۹۲*۷۰۰*۱۳۲۵   میلی متر
 استارتر       ۲۴   ولت  DC
وزن ژنراتور    ۱۰۱۰ کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،سیم،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز  ۱۱۰۴A-44G1

شرکت  سازنده          پرکینز
مدل        ۱۱۰۴A-44G1
نوع تنفس          توربو شارژ
آرایش سیلندر       ۴  سیلندر       
حجم موتور     ۴٫۴    لیتر 
ابعاد سیلندر     ۱۰۵    در ۱۲۷    میلی متر
نسبت تراکم  ۱۷٫۲۵٫۱
بیشترین قدرت خروجی    ۶۴٫۳    KW
نوع گاورنر         الکترونیکی
مصرف سوخت          لیتر
حجم روغن      ۸     لیتر
حجم آب    ۱۳      لیتر        
تعداد دور (RPM)      ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز  ۱۱۰۴A-44G1

شرکت سازنده       مک آلت الترناتور 
مدل       ECP32  
ظرفیت    ۷۵  KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت        H/H       
 تنظیم ولتاژ      مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز  ۱۱۰۴A-44G1

 شرکت  سازنده         هارسن
 مدل         GU3310
 تیپ         سیستم اپراتوری اتوماتیک
 آلارم ها   دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۱۰۴A-44TG2

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۱۰۴A-44TG2

شرکت سازنده         
مدل    ZCDL -P70
توان اولیه    ۶۴    KW

  ۸۰   KVA

توان در حالت آماده بکار      ۷۰  KW

     ۸۸ KVA

فرکانس      ۵۰   هرتز
ولتاژ      ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز      ۳    فاز
ابعاد ژنراتور       ۲۱۹۲*۷۰۰*۱۳۲۵   میلی متر
 استارتر       ۲۴   ولت  DC
وزن ژنراتور    ۱۰۵۰    کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،سیم،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۱۰۴A-44TG2

شرکت  سازنده          پرکینز
مدل        ۱۱۰۴A-44TG2
نوع تنفس          توربو شارژ
آرایش سیلندر       ۴  سیلندر       
حجم موتور     ۴٫۴    لیتر 
ابعاد سیلندر     ۱۰۵    در  ۱۲۷    میلی متر
نسبت تراکم  ۱۷٫۲۵٫۱
بیشترین قدرت خروجی    ۷۹٫۱    KW
نوع گاورنر     الکترونیکی
مصرف سوخت          لیتر
حجم روغن      ۸٫۰     لیتر
حجم آب    ۱۳٫۰      لیتر        
تعداد دور (RPM)    ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۱۰۴A-44TG2

شرکت سازنده       مک آلت الترناتور 
مدل       ZD70-14
ظرفیت    ۸۰  KVA
نوع محافظ  IP22
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت  H/H       
 تنظیم ولتاژ      مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۱۰۴A-44TG2

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DS702
 تیپ        اپریشن دستی 
 آلارم ها          ،        ،        ،        ،
   

دیزل ژنراتور پرکینز ۱۰۰۶TG2A

مشخصات دیزل ژنراتور  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

شرکت سازنده         
مدل    ZCDL -P88
توان اولیه   ۸۰    KW

  ۱۰۰    KVA

توان در حالت آماده بکار      ۸۸  KW

     ۱۱۰  KVA

فرکانس      ۵۰   هرتز
ولتاژ      ۲۳۰/۴۰۰   ولت
فاز      ۳    فاز
ابعاد ژنراتور      ۲۵۶۷*۸۵۵*۱۵۲۸   میلی متر
 استارتر       ۲۴   ولت  DC
وزن ژنراتور   ۱۲۲۶    کیلوگرم
سایر موارد  باتری ،سیم،خروجی اگزاست،موفلر،دمپر،بریکر

مشخصات موتور  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

شرکت  سازنده         پرکینز
مدل       ۱۰۰۶TG2A
نوع تنفس       توربو شارژ
آرایش سیلندر       ۶  سیلندر       
حجم موتور     ۵٫۹۹    لیتر 
ابعاد سیلندر     ۱۰۰  در ۱۲۷    میلی متر
نسبت تراکم ۱۶٫۰٫۱
بیشترین قدرت خروجی     ۱۰۰    KW
نوع گاورنر         الکترونیکی
مصرف سوخت          لیتر
حجم روغن      ۱۶٫۱     لیتر
حجم آب    ۲۷٫۷      لیتر        
تعداد دور (RPM)     ۱۵۰۰    آر پی ام
سیستم خنک کاری جریان اجباری آب 

مشخصات دینام  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

شرکت سازنده       مک آلت الترناتور 
مدل       ECP34  
ظرفیت    ۱۰۵  KVA
نوع محافظ  IP23
نوع محرک  AVR
کلاس عایق / افزایش درجه حرارت        H/H       
 تنظیم ولتاژ      مثبت منفی کمتر از ۵ درصد  

مشخصات سیستم کنترلی  پرکینز ۱۰۰۶TG2A

 شرکت  سازنده         دیپ سئا الکتریک
 مدل         DSE6020
 تیپ         AMF – اپریشن اتوماتیک 
 آلارم ها         دمای موتور ،  مانیتورینگ لحظه ای      ،    شات دان خودکار    ،        ،   آلارم سیستم شارژ   ،        ،        ،        ،