نوشته‌ها

لیست کامل دیزل ژنراتور های شرکت آرکا دیزل خلیج فارس

لیست دیزل ژنراتور های شرکت ولوو پنتا

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
ولوو پنتا TAD530GE استامفورد UCI224G ۶۶ ۸۳ ۹۱
ولوو پنتا TAD531GE استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۱
ولوو پنتا TAD532GE استامفورد UCI274E ۱۰۴ ۱۳۰ ۱۴۳
ولوو پنتا TAD731GE استامفورد UCI274F ۱۲۳ ۱۵۲ ۱۷۰
ولوو پنتا TAD732GE استامفورد UCI274G ۱۴۴ ۱۸۶ ۲۰۱
ولوو پنتا TAD733GE استامفورد UCI274H ۱۶۴ ۲۰۵ ۲۲۷
ولوو پنتا TAD734GE استامفورد UCDI274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
ولوو پنتا TAD940GE استامفورد HCI444D ۲۲۲ ۲۷۸ ۳۰۶
ولوو پنتا TAD941GE استامفورد HCI444D ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۰
ولوو پنتا TAD1341GE استامفورد HCI444E ۲۶۰ ۳۱۵ ۳۵۰
ولوو پنتا TAD1342GE استامفورد HCI444E ۲۸۲ ۳۵۲ ۳۸۷
ولوو پنتا TAD1343GE استامفورد HCI444F ۳۰۴ ۳۷۸ ۴۲۰
ولوو پنتا TAD1344GE استامفورد HCI444F ۳۲۸ ۴۱۲ ۴۵۰
ولوو پنتا TAD1345GE استامفورد HCI544C  ۳۶۵ ۴۵۰ ۵۰۰
ولوو پنتا TAD1641GE استامفورد HCI544D  ۴۰۴ ۵۰۹ ۵۵۹
ولوو پنتا TAD1642GE استامفورد HCI544E ۴۷۶ ۵۷۰ ۶۵۵
ولوو پنتا TWD1643GE استامفورد HCI544F ۵۰۴ ۶۳۰ ۷۳۷

لیست دیزل ژنراتور های شرکت پرکینز

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Standby
(kVa)
پرکینز ۴۰۴A-22G1 استامفورد PI144E ۲۲
پرکینز ۱۱۰۳A-33G استامفورد PI144G ۳۳
پرکینز ۱۱۰۳A-33TG1 استامفورد UCI224D ۵۰
پرکینز ۱۱۰۳A-33TG2 استامفورد UCI224F ۶۰
پرکینز ۱۱۰۴A-44TG2 استامفورد UCI224G ۸۵
پرکینز ۱۱۰۴C-44TAG2 استامفورد UCI274C ۱۰۵
پرکینز ۱۱۰۶A-70TG1 استامفورد UCI274E ۱۵۰
پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG2 استامفورد UCI274F ۱۶۵
پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG3 استامفورد UCI274H ۲۰۰
پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG4 استامفورد UCI274H ۲۳۰
پرکینز ۱۵۰۶A-E88TAG2 استامفورد UCDI274K ۲۵۰
پرکینز ۱۵۰۶A-E88TAG3 استامفورد UCDI274K ۲۷۵
پرکینز ۱۵۰۶A-E88TAG5 استامفورد HCI444D ۳۳۰
پرکینز ۲۲۰۶A-E13TAG2 استامفورد HCI444E ۳۸۵
پرکینز ۲۲۰۶A-E13TAG3 استامفورد HCI444F ۴۵۰
پرکینز ۲۵۰۶C-E15TAG1 استامفورد HCI544C ۵۰۰
پرکینز ۲۵۰۶C-E15TAG2 استامفورد HCI544D ۵۵۰
پرکینز ۲۸۰۶A-E18TAG1 استامفورد HCI544E ۶۶۰
پرکینز ۲۸۰۶A-E18TAG2 استامفورد HCI544F ۷۲۵
پرکینز ۴۰۰۶TAG2A استامفورد HCI634G ۸۲۵

لیست دیزل ژنراتور های شرکت کامینز

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
کامینز X2.5G2 استامفورد PI144F ۲۰ ۲۵ ۲۷
کامینز X3.3G1 استامفورد PI144J ۲۸ ۳۵ ۴۰
کامینز S3.8G3 استامفورد UCI224E ۴۰ ۵۰ ۵۵
کامینز S3.8G7 استامفورد UCI224F ۵۱ ۶۴ ۷۰
کامینز ۶BTA5.9G5 استامفورد UCI274C ۸۱ ۱۰۰ ۱۱۰
کامینز ۶BTAA5.9G6 استامفورد UCI274E ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
کامینز ۶BTAA5.9G7 استامفورد UCI274F ۱۴۰ ۱۶۵ ۱۷۶
کامینز ۶CTAA8.3G3 استامفورد UCI274H ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۲۰
کامینز QSL9G3 استامفورد UCDI274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
کامینز QSL9G5 استامفورد HCI444E ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۰
کامینز NTA855G4 استامفورد HCI444F ۲۹۲ ۳۶۵ ۴۰۰
کامینز QSX15G4 استامفورد HCI444F ۴۴۰
کامینز QSX15G8 استامفورد HCI544D ۴۰۰ ۵۰۰ ۵۵۰
کامینز VTA28G5 استامفورد HCI544F ۵۰۹ ۶۳۶ ۷۰۰
کامینز QSK23G3 استامفورد HCI634J ۶۶۰ ۸۱۰ ۹۰۰
کامینز QST30G4 استامفورد HCI634J ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰
کامینز KTA50G3 استامفورد PI734B ۱۰۲۴ ۱۲۸۰ ۱۴۰۰
کامینز KTA50G8 استامفورد PI734C ۱۱۲۰ ۱۴۰۰ ۱۶۷۵
کامینز QSK60G3 استامفورد PI734E ۱۵۰۰ ۱۸۷۵ ۲۰۶۳
کامینز QSK60G4 استامفورد PI734F ۱۶۳۶ ۲۰۴۵ ۲۲۵۰
کامینز QSK60G13 استامفورد PI734G ۱۸۰۰ ۲۲۵۰ ۲۴۷۵

لیست دیزل ژنراتور های شرکت کاترپیلار-ساخت آمریکا

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
کاترپیلار ۳۴۰۶CTA کاترپیلار پکیج ۲۵۴ ۳۱۸ ۳۵۰
کاترپیلار C15ATAAC کاترپیلار پکیج ۳۲۷ ۴۰۹ ۴۵۰
کاترپیلار C18ATAAC کاترپیلار پکیج ۴۴۰ ۵۵۰ ۶۰۵
کاترپیلار ۳۴۱۲CTA کاترپیلار پکیج ۵۸۱ ۷۲۷ ۸۰۰
کاترپیلار C32ATAAC کاترپیلار پکیج ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰
کاترپیلار ۳۵۱۲TA کاترپیلار پکیج ۹۰۹ ۱۱۳۶ ۱۲۵۰
کاترپیلار ۳۵۱۲TA کاترپیلار پکیج ۱۰۱۸ ۱۲۷۲ ۱۴۰۰
کاترپیلار ۳۵۱۲BTA کاترپیلار پکیج ۱۰۹۰ ۱۳۶۳ ۱۵۰۰
کاترپیلار ۳۵۱۲B-HDTA کاترپیلار پکیج ۱۲۷۲ ۱۵۹۰ ۱۷۵۰
کاترپیلار ۳۵۱۶BTA کاترپیلار پکیج ۱۶۳۶ ۲۰۴۵ ۲۲۵۰
کاترپیلار ۳۵۱۶B-HDTA کاترپیلار پکیج ۱۸۱۸ ۲۲۷۲ ۲۵۰۰
کاترپیلار ۳۶۰۶ کاترپیلار پکیج ۱۹۵۵ ۲۴۴۲ ۲۶۸۷
کاترپیلار ۳۵۱۶C-HDTA کاترپیلار پکیج ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۷۵۰
کاترپیلار C175-16 کاترپیلار پکیج ۲۱۸۱ ۲۷۲۷ ۳۰۰۰
کاترپیلار ۳۶۰۸ کاترپیلار پکیج ۲۶۰۰ ۳۲۵۰ ۳۵۷۵
کاترپیلار C175-20 کاترپیلار پکیج ۲۹۱۰ ۳۶۳۶ ۴۰۰۰
کاترپیلار ۳۶۱۲ کاترپیلار پکیج ۳۹۱۰ ۴۸۸۶ ۵۳۷۵
کاترپیلار ۳۶۱۶ کاترپیلار پکیج ۵۲۰۰ ۶۵۰۰ ۷۱۵۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت ام تی یو(MTU)ساخت آلمان

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
ام تی یو ۱۶V2000G25TD ام تی یو ۵۷۵RSL7074 ۷۲۰ ۹۰۰ ۹۹۰
ام تی یو ۱۶V2000DS1100 ام تی یو ۵۷۵RSL7074 ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰
ام تی یو ۱۶V2000G65TB ام تی یو ۵۷۵RSL7074 ۸۲۴ ۱۰۳۰ ۱۱۳۳
ام تی یو ۱۸V2000G65TD ام تی یو ۷۴۰RSL7076 ۹۰۴ ۱۱۳۰ ۱۲۴۳
ام تی یو ۱۸V2000G65TB ام تی یو ۷۴۰RSL7076 ۹۲۸ ۱۱۶۰ ۱۲۷۶
ام تی یو ۱۲V4000G23 Leroy Somer LSA51.2S55 ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۱۹۲۵

لیست دیزل ژنراتور های شرکت دویتس (دویتس)ساخت آلمان

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
دویتس BF4M1013E مک آلته ECP34-1S ۶۸ ۸۵ ۹۴
دویتس BF4M1013EC مک آلته ECP34-2S ۸۴ ۱۰۵ ۱۱۵٫۵
دویتس BF4M1013FC مک آلته ECP34-1L ۱۰۴ ۱۳۰ ۱۴۳
دویتس BF6M1013EC مک آلته ECP34-2L ۱۳۱٫۲ ۱۶۴ ۱۸۰٫۴
دویتس BF6M1013FC-G2 مک آلته ECO38-1S ۱۴۴ ۱۸۰ ۱۹۸
دویتس BF6M1013FC-G3 مک آلته ECO38-2S ۱۶۴ ۲۰۵ ۲۲۵٫۵
دویتس TCDL2013L06 مک آلته ECO38-1LN4 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دویتس BF6M1015C-G2 مک آلته ECO38-3LN4 ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۰۰
دویتس BF6M1015C-G3 استامفورد HCI444E ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۰۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت لوول –  چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
لوول ۱۰۰۳G استامفورد پوور SLG184G ۲۲ ۲۷٫۵ ۳۲٫۵
لوول ۱۰۰۳TG استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
لوول ۱۰۰۴G استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
لوول ۱۰۰۴TG گوچیر GA47  ۴۰ ۵۰  ۵۵
لوول ۱۰۰۴TG استامفورد پوور SLG224F ۵۶ ۷۰ ۷۷
لوول ۱۰۰۶TG1 استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
لوول ۱۰۰۶TG1 استامفورد پوور SLG274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
لوول ۱۰۰۶TAG14 گوچیر GA125 ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
لوول ۱۰۰۶TG2 استامفورد پوور SLG274 ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
لوول ۱۰۰۶TG2A14 استامفورد UCI274E ۱۱۲ ۱۴۰ ۱۵۴
لوول ۱۰۰۶TAG استامفورد پوور SLG274 ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
لوول ۱۱۰۶TAG2 استامفورد پوور SLG274F ۱۳۰ ۱۶۲ ۱۷۸٫۵
لوول ۱۱۰۶TAG3 استامفورد پوور SLG274 ۱۴۱ ۱۷۶ ۱۹۳
لوول ۱۱۰۶TAG4 استامفورد پوور SLG274G ۱۵۸ ۱۹۷ ۲۱۷
لوول ۱۰۰۴NG
گازسوز
استامفورد پوور SLG184H ۳۰ ۳۷٫۵ ۴۱
لوول ۱۰۰۶NG
گازسوز
استامفورد پوور SLG224D ۴۵ ۵۶ ۶۲

لیست دیزل ژنراتور های شرکت دوسان(Doosan)ساخت کره جنوبی

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
دوسان P086TI مک آلته ECO38-3SN/4 ۱۸۴ ۲۳۰ ۲۵۰
دوسان P126TI مک آلته ECO38-1LN/4 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دوسان P126TI مک آلته ECO38-2LN/4 ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۱
دوسان P126TI-II استامفورد HCI444D ۲۵۱ ۳۱۴ ۳۴۵
دوسان P126TI-II استامفورد HCI444E ۲۷۵ ۳۴۴ ۳۸۴
دوسان P158LE-1 مک آلته ECO40-1S/4 ۳۰۰ ۳۷۵ ۴۱۰
دوسان P158LE-1 استامفورد HCI444F ۳۲۰ ۴۰۰ ۴۴۴
دوسان P158LE استامفورد HCI544C ۳۵۶ ۴۴۵ ۵۰۹
دوسان DP158LC مک آلته ECO40-3S/4 ۳۶۸ ۴۶۰ ۵۱۰
دوسان P180LE استامفورد HCI544C ۳۸۴ ۴۸۰ ۵۲۸
دوسان P180LE استامفورد HCI544D ۴۰۰ ۵۰۰ ۵۵۰
دوسان DP158LC مک آلته ECO40-1L/4 ۴۲۰ ۵۲۵ ۵۸۰
دوسان DP180LA مک آلته ECO40-1.5L/4 ۴۶۰ ۵۷۵ ۶۳۰
دوسان P222LE استامفورد HCI544E ۴۹۸ ۶۲۳ ۶۸۵
دوسان P222LE-S مک آلته ECO40-2L/4 ۵۰۹ ۶۳۶ ۷۰۰
دوسان DP180LB مک آلته ECO40-2L/4 ۵۱۲ ۶۴۰ ۷۱۰
دوسان P222LE استامفورد HCI544F ۵۳۷ ۶۷۱ ۷۳۸
دوسان P222LE-S استامفورد HCI544F ۵۳۹ ۶۷۴ ۷۴۱
دوسان DP222LB مک آلته ECO40-2L/4 ۵۴۴ ۶۸۰ ۷۵۰
دوسان P222LE-II مک آلته ECO40-VL/4 ۵۶۰ ۷۰۰ ۷۷۰
دوسان DP222LC مک آلته ECO40-VL/4 ۶۰۰ ۷۵۰ ۸۲۵

موتور ژنراتور موتورسازان (MotorSazan)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
موتورسازان ۴/۲۴۸ گوچیر GA47 ۳۷ ۴۷ ۵۲
موتورسازان ۴/۲۴۸ مک آلته ECO32-2L/4 ۴۸ ۶۰ ۶۶
موتورسازان ۱۰۰۶٫۶ مک آلته ECO32-3L/4 ۵۶ ۷۰ ۷۷

موتور ژنراتور کوهلر

موتور نوع
موتور
نوع
ژنراتور
Prime
(kVa)
کوهلر ECO28-2LN/4 KDI1903M ۲۵
کوهلر ECO28-VL/4 KDI2504M ۳۰
کوهلر ECO32-3S/4 KDI2504TM ۴۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت ایوکو – ساخت ایتالیا

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
ایوکو NEF45SM1A مک آلته ECO32-2L/4 ۴۸ ۶۰ ۶۶
ایوکو NEF45SM2A مک آلته ECO32-3L/4 ۶۰ ۷۵ ۸۲٫۵
ایوکو TM2A مک آلته ECP34-2S ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
ایوکو NEF67SM1A مک آلته ECP34-1L ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
ایوکو TM2A مک آلته ECP34-2L ۱۱۶ ۱۴۵ ۱۵۹٫۵
ایوکو TM3A مک آلته ECP34-3L4 ۱۲۸ ۱۶۰ ۱۷۶
ایوکو NEF67TE2A مک آلته ECO38-2S ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۲۰
ایوکو C87TE1D مک آلته ECO38-1LN/4 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
ایوکو C10TE1D مک آلته ECO38-2LN/4 ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۰
ایوکو C13TE2A مک آلته ECO38-3L ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۰۰
ایوکو C13TE3A مک آلته ECO40-1S4 ۳۲۰ ۴۰۰ ۴۴۰

دویتس (دویتس-چین )ساخت کشور چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
دویتس-چین D226B-3D استامفورد پوور SLG184G ۲۴ ۳۰ ۳۳
دویتس-چین F3L912 استامفورد پوور SLG184G ۲۴ ۳۰ ۳۳
دویتس-چین F4L912 استامفورد پوور SLG184J ۳۲ ۴۰ ۴۴
دویتس-چین TD226B-3D استامفورد پوور SLG224C ۳۴ ۴۲٫۵ ۴۶
دویتس-چین F4L912T استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
دویتس-چین F6L912 استامفورد پوور SLG224E ۴۸ ۶۰ ۶۶
دویتس-چین WP4D66E200 استامفورد پوور SLG224E ۵۰ ۶۲٫۵ ۶۹
دویتس-چین TD226B-4D استامفورد UCI224G ۶۸ ۸۵ ۹۳
دویتس-چین WP4D100E200 استامفورد پوور SLG274C ۷۵ ۹۴ ۱۰۳
دویتس-چین TD226B-6D استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
دویتس-چین WP6D132E200 استامفورد پوور SLG274D ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
دویتس-چین WP6D152E200 استامفورد پوور SLG274E ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
دویتس-چین WP10D238E200 استامفورد پوور SLG274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دویتس-چین WP10D264E200 استامفورد پوور SLG314C ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دویتس-چین WP12D317E200 استامفورد پوور SLG314D ۲۵۲ ۳۱۵ ۳۴۶
دویتس-چین WP13D385E200 استامفورد پوور SLG314F ۳۰۰ ۳۷۵ ۴۱۰

کامینز(کامینز-چین )ساخت چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
کامینز-چین ۴B3.9G2 استامفورد PI144F ۲۱٫۶ ۲۷ ۳۰
کامینز-چین ۴BT3.9G2 استامفورد PI144J ۳۲ ۴۰ ۴۴
کامینز-چین ۴BTA3.9G2 استامفورد UCI224C ۴۰ ۵۰ ۵۵
کامینز-چین ۴BTA3.9G2 استامفورد پوور SLG224E ۴۸ ۶۰ ۶۶
کامینز-چین ۶BT5.9G1 استامفورد UCI224G ۶۸ ۸۵ ۹۴
کامینز-چین ۶BT5.9G2 استامفورد پوور SLG274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
کامینز-چین ۶BT5.9G2 استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
کامینز-چین ۶BTA5.9G2 استامفورد پوور SLG274D ۸۷ ۱۱۰ ۱۲۰
کامینز-چین ۶BTAA5.9G2 استامفورد UCI274D ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
کامینز-چین ۶BTAA5.9G2 استامفورد پوور SLG274E ۱۱۲ ۱۴۰ ۱۵۵
کامینز-چین ۶CTA8.3G2 استامفورد پوور SLG274G ۱۴۴ ۱۸۰ ۱۹۴
کامینز-چین ۶CTAA8.3G2 استامفورد پوور SLG274H ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۲۰
کامینز-چین ۶LTAA8.9G2 استامفورد پوور SLG274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
کامینز-چین NTA855G1A استامفورد HCI444D ۲۲۰ ۲۷۵ ۳۱۳

لیست دیزل ژنراتور های شرکت تلک (چین -Telec)ساخت چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -Telec LN380 استامفورد پوور SLG164B ۹٫۵ ۱۲ ۱۳
چین -Telec LN480 استامفورد پوور SLG164D ۱۳٫۵ ۱۶ ۱۷
چین -Telec LN485 استامفورد پوور SLG184E ۱۸٫۵ ۲۱ ۲۲
چین -Telec LN490 استامفورد پوور SLG184F ۲۴٫۵ ۲۷ ۲۸
چین -Telec K4100ZD استامفورد PI144H ۳۰ ۳۷٫۵ ۴۱
چین -Telec K4100ZD1 گوچیر GA47 ۳۷ ۴۷ ۵۲
چین -Telec K4100ZD استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
چین -Telec K4100ZD1 گوچیر GA47 ۴۱٫۵ ۵۲ ۵۷
چین -Telec K4105ZD گوچیر GA47 ۴۸ ۶۰ ۶۶
چین -Telec R4110ZD استامفورد پوور SLG224E ۵۲ ۶۲ ۶۷
چین -Telec R4110ZLD1 استامفورد UCI224F ۵۸ ۷۲٫۵ ۸۰
چین -Telec R4110ZLD استامفورد پوور SLG224F ۶۵ ۷۵ ۸۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۳ (چین -GF3)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -GF3 K4100D چین STC20 ۲۰ ۲۵ ۲۸
چین -GF3 K4100D چین STC24 ۲۴ ۳۰ ۳۴
چین -GF3 K4100ZD چین STC30 ۳۰ ۳۷٫۵ ۴۱
چین -GF3چین -GF3 HC4105ZD چین STC50 ۵۰ ۶۲٫۵ ۶۸

لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۲ (چین -GF2)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -GF2 K4100D چین STC20 ۲۰ ۲۵ ۲۶
چین -GF2 K4100D چین STC24 ۲۴ ۳۰ ۳۲
چین -GF2 K4100ZD چین STC30 ۳۰ ۳۷٫۵ ۳۹
چین -GF2 K4110D چین STC40 ۴۰ ۵۰ ۵۴
چین -GF2 HC4105ZD چین STC50 ۵۰ ۶۲٫۵ ۶۹
چین -GF2 R6105ZD استامفورد پوور SLG274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
چین -GF2 R6105AZLD استامفورد پوور SLG274E ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
چین -GF2 R6105IZLD استامفورد پوور SLG274F ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
چین -GF3 LN480D چین STC12 ۱۲ ۱۵ ۱۶٫۷۵
چین -GF3 LN490KD چین STC15 ۱۵ ۱۸٫۷۵ ۲۱

لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۱ (چین -GF1)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -GF1 ZS1100NM چین ST7.5 ۷٫۵ ۹٫۳ ۱۰٫۲
چین -GF1 ZS1110NM چین ST10 ۱۰ ۱۲٫۵ ۱۳٫۷۵
چین -GF1 ZS1115NM چین ST12 ۱۲ ۱۵ ۱۶
چین -GF1 ZS1125NM چین ST15 ۱۵ ۱۸٫۷۵ ۲۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت بنز

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
بنز OM364 مک آلته ECO32-3L/4 ۵۶ ۷۰ ۸۳
بنز OM355 مک آلته ECP34-2L ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
بنز OM355A مک آلته ECO38-2SN/4 ۱۳۷ ۱۶۸ ۱۹۸
بنز OM357 مک آلته ECO38-1LN/4 ۱۴۴ ۱۸۰ ۲۱۱

 

لیست کامل دیزل ژنراتور های شرکت آرکا دیزل خلیج فارس

 

 

دیزل ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶E ولتاژ پایین

%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-3516e-2

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶E  

دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶E  دارای قابلیت تولید ۲۷۵۰ کیلو ولت آمپر تا ۳۰۰۰ کیلو ولت آمپر در ۵۰ هرتز دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور ۳۵۱۶E  توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  بهمراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار. دارای ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶E  بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و و با دارا بودن سطح پایین  تولید گازهای گلخانه ای بخوبی سازگاربا محیط زیست   هستند.دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات ۴٫۴ EMCP است.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶E  

حداقل ریت ۲۲۰۰ EKW
حداکثر ریت ۲۴۰۰ EKW
ولتاژ ۳۸۰-۴۱۵  ولت
فرکانس  ۵۰ هرتز
سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶E  

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

—-

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار ۳۵۱۶E  

مدل موتور ۱۶ سیلندر -SCAC
نسبت تراکم ۱۴: ۱
نوع  گاورنر آدم ۵
سیستم سوخت تزریق سوخت الکترونیکی
قطر پیستون ۱۷۰٫۰ میلی متر
حجم موتور ——————
کورس پیستون ۲۱۵٫۰ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶E  

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • ماژول تنظیم بار
 • توان پذیرش افزایش بار
 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار

استارتر 

 • سیستم استارت سنگین
 • شارژ دینام

 

دیزل ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶C

%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-3516c

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶C

دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶C دارای قابلیت تولید ۲۵۰۰ ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور ۳۵۱۲B توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  بهمراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار. دارای ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶C بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و و با دارا بودن سطح پایین  تولید گازهای گلخانه ای بخوبی سازگاربا محیط زیست   هستند.دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات ۴٫۴ EMCP است.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶C

حداقل ریت ۱۶۵۰ EKW
حداکثر ریت ۲۵۰۰ EKW
ولتاژ ۲۲۰ -۱۳۸۰۰  ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۵۰۰  / ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶C

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

Nonroad   درجه ۲ 

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار ۳۵۱۶C

مدل موتور ۱۶ سیلندر -ATAAC
نسبت تراکم ۱۴٫۷: ۱
نوع  گاورنر آدم ۳
سیستم سوخت تزریق سوخت الکترونیکی
قطر پیستون ۱۷۰٫۰ میلی متر
حجم موتور —— لیتر
کورس پیستون ۱۹۰٫۰ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶C

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • توان پذیرش افزایش بار
 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶B

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-3516b

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶B

دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶B دارای قابلیت تولید ۲۲۵۰ ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور ۳۵۱۶B توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  بهمراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار. دارای ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶B بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و و با دارا بودن سطح پایین  تولید گازهای گلخانه ای بخوبی سازگاربا محیط زیست   هستند.دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات EMCP 4.2 است.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶B

حداقل ریت ۱۶۴۰ EKW
حداکثر ریت ۲۲۵۰ EKW
ولتاژ ۲۲۰ -۱۳۸۰۰  ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۵۰۰  / ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶B

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

 تولید گاز های گلخانه ای بسیار کم

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار ۳۵۱۶B

مدل موتور ۱۶ سیلندر -TA
نسبت تراکم ۱۴٫۰:۱ Std 15.5:1 HD
نوع  گاورنر آدم ۳
سیستم سوخت تزریق سوخت الکترونیکی
قطر پیستون ۱۷۰٫۰ میلی متر
حجم موتور ۶۹٫۰  لیتر –  ۷۸٫۰۸لیتر 
کورس پیستون ۱۹۰٫۰ میلی متر  – ۲۱۵٫۰ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶B

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • توان پذیرش افزایش بار
 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶A

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-3516a

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶A

دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶A دارای قابلیت تولید ۱۷۵۰ ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور ۳۵۱۶A توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  بهمراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار. دارای ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۶A بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و و با دارا بودن سطح پایین  تولید گازهای گلخانه ای بخوبی سازگاربا محیط زیست   هستند.دارای کنترل پنل کت  و تنظیماتEMCP 4.2  است.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۶A

حداقل ریت ۱۴۵۰ EKW
حداکثر ریت ۱۷۵۰ EKW
ولتاژ ۲۲۰ -۱۳۸۰۰  ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۵۰۰  / ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶A

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

—-

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار ۳۵۱۶A

مدل موتور ۱۶ سیلندر -TA
نسبت تراکم ۱۳٫۰:۱
نوع  گاورنر وود وارد
سیستم سوخت تزریق سوخت مکانیکی
قطر پیستون ۱۷۰٫۰ میلی متر
حجم موتور ۶۹٫۰  لیتر
کورس پیستون ۱۹۰٫۰ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۶A

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۲B

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-3512b

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۲B

دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۲B دارای قابلیت تولید ۱۵۰۰  ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور ۳۵۱۲B توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  بهمراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار. دارای ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۲B بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و و با دارا بودن سطح پایین  تولید گازهای گلخانه ای بخوبی سازگاربا محیط زیست   هستند.دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات ۴٫۴ EMCP است.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۲B

حداقل ریت ۱۲۳۰ EKW
حداکثر ریت ۱۵۰۰  EKW
ولتاژ ۲۲۰-۱۳۸۰۰  ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۵۰۰  / ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۲B

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

تولید گازهای گلخانه ای بسیار  کم 

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار ۳۵۱۲B

مدل موتور ۱۲ سیلندر -TA
نسبت تراکم ۱۴٫۰:۱ Std 15.5:1 HD
نوع  گاورنر آدم ۳
سیستم سوخت تزریق سوخت الکترونیکی
قطر پیستون ۱۷۰٫۰ میلی متر
حجم موتور ۵۱٫۸  لیتر
کورس پیستون ۱۹۰٫۰ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۲B

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور  – C175

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • ماژول تنظیم بار
 • توان پذیرش افزایش بار
 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۲A

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-3512a-1

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۲A

دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۲A دارای قابلیت تولید ۱۲۵۰ ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور ۳۵۱۲A توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  به همراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار. دارای ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت ۳۵۱۲A بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات ۴٫۴ EMCP است.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار ۳۵۱۲A

حداقل ریت ۸۹۰ EKW
حداکثر ریت ۱۲۵۰  EKW
ولتاژ ۱۳۸۰۰ -۶۰۰ ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۵۰۰ / ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۲A

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

 ***    

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار ۳۵۱۲A

مدل موتور ۱۲ سیلندر -TA
نسبت تراکم ۱۳٫۵:۱
نوع  گاورنر وودوارد
سیستم سوخت تزریق مستقیم
قطر پیستون ۱۷۰٫۰ میلی متر
حجم موتور ۵۱٫۸  لیتر
کورس پیستون ۱۹۰٫۰ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار ۳۵۱۲A

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • ماژول تنظیم بار
 • توان پذیرش افزایش بار
 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار C32 ارتقا یافته

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-c32-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت  C32 ارتقا یافته

دیزل ژنراتور کت ر C32 ارتقا یافته دارای قابلیت تولید ۱۰۰۰  ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور ر C32 ارتقا یافته توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  بهمراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار و به همراه  ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت ر C32 ارتقا یافته بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات ۴٫۴ EMCP است.این محصول دارای گواهینمامه UL و CSA 2200 می باشد.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار  C32 ارتقا یافته

حداقل ریت ۸۳۰  EKW
حداکثر ریت ۱۰۰۰ EKW
ولتاژ ۲۲۰-۴۱۶۰ ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۵۰۰ / ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار  C32 ارتقا یافته

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

میزان گاز گلخانه ای پایین

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار  C32 ارتقا یافته

مدل موتور ۱۲ سیلندر -TA
نسبت تراکم ۱۵٫۰: ۱
نوع  گاورنر آدم A4
سیستم سوخت MEUI
قطر پیستون ۱۴۵  میلی متر
حجم موتور ۳۲٫۱ لیتر
کورس پیستون ۱۶۲  میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار  C32 ارتقا یافته

موتور

 • رادیاتور
 • فیلتر هوای دو گانه
 • سیستم تصفیه هوای سنگین
 • صدا خفه کن صنعتی
 • محفظه اگزوز
 • شارژر باتری (۱۰A)
 • هیتر  آب گرمکن
 • لاستیک  مانت ضد لرزش (۹۰٪ کارآمدی)
 • فنر لول  ضد لرزش (۹۵٪ کارآمدی)

سیستم کنترلی

 • کنترل پنل۴٫۲  ۴٫۳  ۴٫۴
 • ماژول اعلام کننده محلی  (لوکال)
 • ماژول اعلام کننده از راه دور (کنترل روم)
 • ماژول I / O
 • نرم افزار کنترل از راه دور

ژنراتور

 • افزایش درجه حرارت تا  ۱۵۰  درجه سانتیگراد در دمای محیطی ۴۰ درجه
 • آهنربای دائم هیجان  (PM)
 • بخاریضد کندانس بخارات
 • مانیتورینگ دمای بلبرینگ استاتور

قطع کن برق

 • قطع کننده مدار UL
 • قطع کننده مدار IEC
 • باس بار

دیزل ژنراتور کاترپیلار C32

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-c32

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت C32

دیزل ژنراتور کت C32 دارای قابلیت تولید ۱۰۰۰ ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور C32 توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.دارای  ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت C32 بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات ۴٫۴ EMCP است.این محصول دارای گواهینمامه UL و CSA 2200 می باشد.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار C32

حداقل ریت ۸۳۰ EKW
حداکثر ریت ۱۰۰۰  EKW
ولتاژ ۲۲۰-۴۱۶۰ ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۵۰۰  /  ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار C32

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

US EPA

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار C32

مدل موتور ۱۲ سیلندر -TA
نسبت تراکم ۱۵٫۰: ۱
نوع  گاورنر آدم A4
سیستم سوخت MEUI
قطر پیستون ۱۴۵٫۰ میلی متر
حجم موتور ۳۲٫۱  لیتر
کورس پیستون ۱۶۲٫۰ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار C32

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • ماژول تنظیم بار
 • توان پذیرش افزایش بار
 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار

دیزل ژنراتور کاترپیلار C27

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%be%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%b1-c27

بررسی اجمالی دیزل ژنراتور کت C27

دیزل ژنراتور کت C27 دارای قابلیت تولید ۸۰۰ ekW در فرکانس ۶۰Hz دارد. ارائه  روش جدید برای تولید انرژی  و ضریب اطمینان بالا  از دلایلی است که  مجموعه دیزل ژنراتور C27 توسط شرکت کاتر پیلار  ساخته شده است.    مجموعه ای کامل  بهمراه  برنامه آماده به کار  و راه اندازی خودرکار. دارای مدل های   تک فاز و سه فاز  به همراه  ۴ سال   پوشش خدمات به عنوان  گارانتی . دیزل ژنراتور کت C27 بر اساس استاندارد بین المللی  ISO 8528-5  طراحی و ساخته شده و و با دارا بودن سطح پایین  تولید گازهای گلخانه ای  تحت لیسانس  اتحادیه اروپا   IIIA بخوبی سازگاربا محیط زیست   هستند.دارای کنترل پنل کت  و تنظیمات ۴٫۴ EMCP است.این محصول دارای گواهینمامه UL و CSA 2200 می باشد.

مشخصات واحد ژنراتور کاترپیلار C27

حداقل ریت ۶۸۰ EKW
حداکثر ریت ۸۰۰ EKW
ولتاژ ۲۰۸-۶۰۰ ولت
فرکانس  ۵۰  تا ۶۰  هرتز
سرعت ۱۸۰۰ دور در دقیقه

مشخصات سیستم سوخت ژنراتور  کاترپیلار C27

مصرف سوخت

استاندارد تولید گازهای گلخانه ای

مصرف سوخت پایین

US EPA

مشخصات واحد موتوری  کاترپیلار C27

مدل موتور ۱۲ سیلندر -ATAAC
نسبت تراکم ۱۶٫۵: ۱
نوع  گاورنر آدم A4
سیستم سوخت MEUI
قطر پیستون ۱۳۷٫۲  میلی متر
حجم موتور ۲۷٫۰۳ لیتر
کورس پیستون ۱۵۲٫۴ میلی متر

تجهیزات استاندارد دیزل ژنراتور  کاترپیلار C27

ورودی هوا

 • فیلتر هوا

سیستم خنک کاری

 •  رادیاتور

اگزوز

 • فلنج خروجی  اگزوز

سیستم سوخت

 • فیلتر سوخت اولیه با جدا کننده آب
 • فیلتر سوخت ثانویه

ژنراتور

 • ماژول تنظیم بار
 • توان پذیرش افزایش بار
 • حفاظت IP23

قطع کن برق

 • باس بار

صفحه کنترل

 • کنترل پنل EMCP 4

عمومی

 • رنگ – زرد کاترپیلار