نوشته‌ها

لیست کامل دیزل ژنراتور های شرکت آرکا دیزل خلیج فارس

لیست دیزل ژنراتور های شرکت ولوو پنتا

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
ولوو پنتا TAD530GE استامفورد UCI224G ۶۶ ۸۳ ۹۱
ولوو پنتا TAD531GE استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۱
ولوو پنتا TAD532GE استامفورد UCI274E ۱۰۴ ۱۳۰ ۱۴۳
ولوو پنتا TAD731GE استامفورد UCI274F ۱۲۳ ۱۵۲ ۱۷۰
ولوو پنتا TAD732GE استامفورد UCI274G ۱۴۴ ۱۸۶ ۲۰۱
ولوو پنتا TAD733GE استامفورد UCI274H ۱۶۴ ۲۰۵ ۲۲۷
ولوو پنتا TAD734GE استامفورد UCDI274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
ولوو پنتا TAD940GE استامفورد HCI444D ۲۲۲ ۲۷۸ ۳۰۶
ولوو پنتا TAD941GE استامفورد HCI444D ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۰
ولوو پنتا TAD1341GE استامفورد HCI444E ۲۶۰ ۳۱۵ ۳۵۰
ولوو پنتا TAD1342GE استامفورد HCI444E ۲۸۲ ۳۵۲ ۳۸۷
ولوو پنتا TAD1343GE استامفورد HCI444F ۳۰۴ ۳۷۸ ۴۲۰
ولوو پنتا TAD1344GE استامفورد HCI444F ۳۲۸ ۴۱۲ ۴۵۰
ولوو پنتا TAD1345GE استامفورد HCI544C  ۳۶۵ ۴۵۰ ۵۰۰
ولوو پنتا TAD1641GE استامفورد HCI544D  ۴۰۴ ۵۰۹ ۵۵۹
ولوو پنتا TAD1642GE استامفورد HCI544E ۴۷۶ ۵۷۰ ۶۵۵
ولوو پنتا TWD1643GE استامفورد HCI544F ۵۰۴ ۶۳۰ ۷۳۷

لیست دیزل ژنراتور های شرکت پرکینز

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Standby
(kVa)
پرکینز ۴۰۴A-22G1 استامفورد PI144E ۲۲
پرکینز ۱۱۰۳A-33G استامفورد PI144G ۳۳
پرکینز ۱۱۰۳A-33TG1 استامفورد UCI224D ۵۰
پرکینز ۱۱۰۳A-33TG2 استامفورد UCI224F ۶۰
پرکینز ۱۱۰۴A-44TG2 استامفورد UCI224G ۸۵
پرکینز ۱۱۰۴C-44TAG2 استامفورد UCI274C ۱۰۵
پرکینز ۱۱۰۶A-70TG1 استامفورد UCI274E ۱۵۰
پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG2 استامفورد UCI274F ۱۶۵
پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG3 استامفورد UCI274H ۲۰۰
پرکینز ۱۱۰۶A-70TAG4 استامفورد UCI274H ۲۳۰
پرکینز ۱۵۰۶A-E88TAG2 استامفورد UCDI274K ۲۵۰
پرکینز ۱۵۰۶A-E88TAG3 استامفورد UCDI274K ۲۷۵
پرکینز ۱۵۰۶A-E88TAG5 استامفورد HCI444D ۳۳۰
پرکینز ۲۲۰۶A-E13TAG2 استامفورد HCI444E ۳۸۵
پرکینز ۲۲۰۶A-E13TAG3 استامفورد HCI444F ۴۵۰
پرکینز ۲۵۰۶C-E15TAG1 استامفورد HCI544C ۵۰۰
پرکینز ۲۵۰۶C-E15TAG2 استامفورد HCI544D ۵۵۰
پرکینز ۲۸۰۶A-E18TAG1 استامفورد HCI544E ۶۶۰
پرکینز ۲۸۰۶A-E18TAG2 استامفورد HCI544F ۷۲۵
پرکینز ۴۰۰۶TAG2A استامفورد HCI634G ۸۲۵

لیست دیزل ژنراتور های شرکت کامینز

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
کامینز X2.5G2 استامفورد PI144F ۲۰ ۲۵ ۲۷
کامینز X3.3G1 استامفورد PI144J ۲۸ ۳۵ ۴۰
کامینز S3.8G3 استامفورد UCI224E ۴۰ ۵۰ ۵۵
کامینز S3.8G7 استامفورد UCI224F ۵۱ ۶۴ ۷۰
کامینز ۶BTA5.9G5 استامفورد UCI274C ۸۱ ۱۰۰ ۱۱۰
کامینز ۶BTAA5.9G6 استامفورد UCI274E ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
کامینز ۶BTAA5.9G7 استامفورد UCI274F ۱۴۰ ۱۶۵ ۱۷۶
کامینز ۶CTAA8.3G3 استامفورد UCI274H ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۲۰
کامینز QSL9G3 استامفورد UCDI274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
کامینز QSL9G5 استامفورد HCI444E ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۰
کامینز NTA855G4 استامفورد HCI444F ۲۹۲ ۳۶۵ ۴۰۰
کامینز QSX15G4 استامفورد HCI444F ۴۴۰
کامینز QSX15G8 استامفورد HCI544D ۴۰۰ ۵۰۰ ۵۵۰
کامینز VTA28G5 استامفورد HCI544F ۵۰۹ ۶۳۶ ۷۰۰
کامینز QSK23G3 استامفورد HCI634J ۶۶۰ ۸۱۰ ۹۰۰
کامینز QST30G4 استامفورد HCI634J ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰
کامینز KTA50G3 استامفورد PI734B ۱۰۲۴ ۱۲۸۰ ۱۴۰۰
کامینز KTA50G8 استامفورد PI734C ۱۱۲۰ ۱۴۰۰ ۱۶۷۵
کامینز QSK60G3 استامفورد PI734E ۱۵۰۰ ۱۸۷۵ ۲۰۶۳
کامینز QSK60G4 استامفورد PI734F ۱۶۳۶ ۲۰۴۵ ۲۲۵۰
کامینز QSK60G13 استامفورد PI734G ۱۸۰۰ ۲۲۵۰ ۲۴۷۵

لیست دیزل ژنراتور های شرکت کاترپیلار-ساخت آمریکا

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
کاترپیلار ۳۴۰۶CTA کاترپیلار پکیج ۲۵۴ ۳۱۸ ۳۵۰
کاترپیلار C15ATAAC کاترپیلار پکیج ۳۲۷ ۴۰۹ ۴۵۰
کاترپیلار C18ATAAC کاترپیلار پکیج ۴۴۰ ۵۵۰ ۶۰۵
کاترپیلار ۳۴۱۲CTA کاترپیلار پکیج ۵۸۱ ۷۲۷ ۸۰۰
کاترپیلار C32ATAAC کاترپیلار پکیج ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰
کاترپیلار ۳۵۱۲TA کاترپیلار پکیج ۹۰۹ ۱۱۳۶ ۱۲۵۰
کاترپیلار ۳۵۱۲TA کاترپیلار پکیج ۱۰۱۸ ۱۲۷۲ ۱۴۰۰
کاترپیلار ۳۵۱۲BTA کاترپیلار پکیج ۱۰۹۰ ۱۳۶۳ ۱۵۰۰
کاترپیلار ۳۵۱۲B-HDTA کاترپیلار پکیج ۱۲۷۲ ۱۵۹۰ ۱۷۵۰
کاترپیلار ۳۵۱۶BTA کاترپیلار پکیج ۱۶۳۶ ۲۰۴۵ ۲۲۵۰
کاترپیلار ۳۵۱۶B-HDTA کاترپیلار پکیج ۱۸۱۸ ۲۲۷۲ ۲۵۰۰
کاترپیلار ۳۶۰۶ کاترپیلار پکیج ۱۹۵۵ ۲۴۴۲ ۲۶۸۷
کاترپیلار ۳۵۱۶C-HDTA کاترپیلار پکیج ۲۰۰۰ ۲۵۰۰ ۲۷۵۰
کاترپیلار C175-16 کاترپیلار پکیج ۲۱۸۱ ۲۷۲۷ ۳۰۰۰
کاترپیلار ۳۶۰۸ کاترپیلار پکیج ۲۶۰۰ ۳۲۵۰ ۳۵۷۵
کاترپیلار C175-20 کاترپیلار پکیج ۲۹۱۰ ۳۶۳۶ ۴۰۰۰
کاترپیلار ۳۶۱۲ کاترپیلار پکیج ۳۹۱۰ ۴۸۸۶ ۵۳۷۵
کاترپیلار ۳۶۱۶ کاترپیلار پکیج ۵۲۰۰ ۶۵۰۰ ۷۱۵۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت ام تی یو(MTU)ساخت آلمان

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
ام تی یو ۱۶V2000G25TD ام تی یو ۵۷۵RSL7074 ۷۲۰ ۹۰۰ ۹۹۰
ام تی یو ۱۶V2000DS1100 ام تی یو ۵۷۵RSL7074 ۸۰۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰۰
ام تی یو ۱۶V2000G65TB ام تی یو ۵۷۵RSL7074 ۸۲۴ ۱۰۳۰ ۱۱۳۳
ام تی یو ۱۸V2000G65TD ام تی یو ۷۴۰RSL7076 ۹۰۴ ۱۱۳۰ ۱۲۴۳
ام تی یو ۱۸V2000G65TB ام تی یو ۷۴۰RSL7076 ۹۲۸ ۱۱۶۰ ۱۲۷۶
ام تی یو ۱۲V4000G23 Leroy Somer LSA51.2S55 ۱۴۰۰ ۱۷۵۰ ۱۹۲۵

لیست دیزل ژنراتور های شرکت دویتس (دویتس)ساخت آلمان

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
دویتس BF4M1013E مک آلته ECP34-1S ۶۸ ۸۵ ۹۴
دویتس BF4M1013EC مک آلته ECP34-2S ۸۴ ۱۰۵ ۱۱۵٫۵
دویتس BF4M1013FC مک آلته ECP34-1L ۱۰۴ ۱۳۰ ۱۴۳
دویتس BF6M1013EC مک آلته ECP34-2L ۱۳۱٫۲ ۱۶۴ ۱۸۰٫۴
دویتس BF6M1013FC-G2 مک آلته ECO38-1S ۱۴۴ ۱۸۰ ۱۹۸
دویتس BF6M1013FC-G3 مک آلته ECO38-2S ۱۶۴ ۲۰۵ ۲۲۵٫۵
دویتس TCDL2013L06 مک آلته ECO38-1LN4 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دویتس BF6M1015C-G2 مک آلته ECO38-3LN4 ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۰۰
دویتس BF6M1015C-G3 استامفورد HCI444E ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۰۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت لوول –  چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
لوول ۱۰۰۳G استامفورد پوور SLG184G ۲۲ ۲۷٫۵ ۳۲٫۵
لوول ۱۰۰۳TG استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
لوول ۱۰۰۴G استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
لوول ۱۰۰۴TG گوچیر GA47  ۴۰ ۵۰  ۵۵
لوول ۱۰۰۴TG استامفورد پوور SLG224F ۵۶ ۷۰ ۷۷
لوول ۱۰۰۶TG1 استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
لوول ۱۰۰۶TG1 استامفورد پوور SLG274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
لوول ۱۰۰۶TAG14 گوچیر GA125 ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
لوول ۱۰۰۶TG2 استامفورد پوور SLG274 ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
لوول ۱۰۰۶TG2A14 استامفورد UCI274E ۱۱۲ ۱۴۰ ۱۵۴
لوول ۱۰۰۶TAG استامفورد پوور SLG274 ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
لوول ۱۱۰۶TAG2 استامفورد پوور SLG274F ۱۳۰ ۱۶۲ ۱۷۸٫۵
لوول ۱۱۰۶TAG3 استامفورد پوور SLG274 ۱۴۱ ۱۷۶ ۱۹۳
لوول ۱۱۰۶TAG4 استامفورد پوور SLG274G ۱۵۸ ۱۹۷ ۲۱۷
لوول ۱۰۰۴NG
گازسوز
استامفورد پوور SLG184H ۳۰ ۳۷٫۵ ۴۱
لوول ۱۰۰۶NG
گازسوز
استامفورد پوور SLG224D ۴۵ ۵۶ ۶۲

لیست دیزل ژنراتور های شرکت دوسان(Doosan)ساخت کره جنوبی

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
دوسان P086TI مک آلته ECO38-3SN/4 ۱۸۴ ۲۳۰ ۲۵۰
دوسان P126TI مک آلته ECO38-1LN/4 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دوسان P126TI مک آلته ECO38-2LN/4 ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۱
دوسان P126TI-II استامفورد HCI444D ۲۵۱ ۳۱۴ ۳۴۵
دوسان P126TI-II استامفورد HCI444E ۲۷۵ ۳۴۴ ۳۸۴
دوسان P158LE-1 مک آلته ECO40-1S/4 ۳۰۰ ۳۷۵ ۴۱۰
دوسان P158LE-1 استامفورد HCI444F ۳۲۰ ۴۰۰ ۴۴۴
دوسان P158LE استامفورد HCI544C ۳۵۶ ۴۴۵ ۵۰۹
دوسان DP158LC مک آلته ECO40-3S/4 ۳۶۸ ۴۶۰ ۵۱۰
دوسان P180LE استامفورد HCI544C ۳۸۴ ۴۸۰ ۵۲۸
دوسان P180LE استامفورد HCI544D ۴۰۰ ۵۰۰ ۵۵۰
دوسان DP158LC مک آلته ECO40-1L/4 ۴۲۰ ۵۲۵ ۵۸۰
دوسان DP180LA مک آلته ECO40-1.5L/4 ۴۶۰ ۵۷۵ ۶۳۰
دوسان P222LE استامفورد HCI544E ۴۹۸ ۶۲۳ ۶۸۵
دوسان P222LE-S مک آلته ECO40-2L/4 ۵۰۹ ۶۳۶ ۷۰۰
دوسان DP180LB مک آلته ECO40-2L/4 ۵۱۲ ۶۴۰ ۷۱۰
دوسان P222LE استامفورد HCI544F ۵۳۷ ۶۷۱ ۷۳۸
دوسان P222LE-S استامفورد HCI544F ۵۳۹ ۶۷۴ ۷۴۱
دوسان DP222LB مک آلته ECO40-2L/4 ۵۴۴ ۶۸۰ ۷۵۰
دوسان P222LE-II مک آلته ECO40-VL/4 ۵۶۰ ۷۰۰ ۷۷۰
دوسان DP222LC مک آلته ECO40-VL/4 ۶۰۰ ۷۵۰ ۸۲۵

موتور ژنراتور موتورسازان (MotorSazan)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
موتورسازان ۴/۲۴۸ گوچیر GA47 ۳۷ ۴۷ ۵۲
موتورسازان ۴/۲۴۸ مک آلته ECO32-2L/4 ۴۸ ۶۰ ۶۶
موتورسازان ۱۰۰۶٫۶ مک آلته ECO32-3L/4 ۵۶ ۷۰ ۷۷

موتور ژنراتور کوهلر

موتور نوع
موتور
نوع
ژنراتور
Prime
(kVa)
کوهلر ECO28-2LN/4 KDI1903M ۲۵
کوهلر ECO28-VL/4 KDI2504M ۳۰
کوهلر ECO32-3S/4 KDI2504TM ۴۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت ایوکو – ساخت ایتالیا

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
ایوکو NEF45SM1A مک آلته ECO32-2L/4 ۴۸ ۶۰ ۶۶
ایوکو NEF45SM2A مک آلته ECO32-3L/4 ۶۰ ۷۵ ۸۲٫۵
ایوکو TM2A مک آلته ECP34-2S ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
ایوکو NEF67SM1A مک آلته ECP34-1L ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
ایوکو TM2A مک آلته ECP34-2L ۱۱۶ ۱۴۵ ۱۵۹٫۵
ایوکو TM3A مک آلته ECP34-3L4 ۱۲۸ ۱۶۰ ۱۷۶
ایوکو NEF67TE2A مک آلته ECO38-2S ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۲۰
ایوکو C87TE1D مک آلته ECO38-1LN/4 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
ایوکو C10TE1D مک آلته ECO38-2LN/4 ۲۴۰ ۳۰۰ ۳۳۰
ایوکو C13TE2A مک آلته ECO38-3L ۲۸۰ ۳۵۰ ۴۰۰
ایوکو C13TE3A مک آلته ECO40-1S4 ۳۲۰ ۴۰۰ ۴۴۰

دویتس (دویتس-چین )ساخت کشور چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
دویتس-چین D226B-3D استامفورد پوور SLG184G ۲۴ ۳۰ ۳۳
دویتس-چین F3L912 استامفورد پوور SLG184G ۲۴ ۳۰ ۳۳
دویتس-چین F4L912 استامفورد پوور SLG184J ۳۲ ۴۰ ۴۴
دویتس-چین TD226B-3D استامفورد پوور SLG224C ۳۴ ۴۲٫۵ ۴۶
دویتس-چین F4L912T استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
دویتس-چین F6L912 استامفورد پوور SLG224E ۴۸ ۶۰ ۶۶
دویتس-چین WP4D66E200 استامفورد پوور SLG224E ۵۰ ۶۲٫۵ ۶۹
دویتس-چین TD226B-4D استامفورد UCI224G ۶۸ ۸۵ ۹۳
دویتس-چین WP4D100E200 استامفورد پوور SLG274C ۷۵ ۹۴ ۱۰۳
دویتس-چین TD226B-6D استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
دویتس-چین WP6D132E200 استامفورد پوور SLG274D ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
دویتس-چین WP6D152E200 استامفورد پوور SLG274E ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
دویتس-چین WP10D238E200 استامفورد پوور SLG274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دویتس-چین WP10D264E200 استامفورد پوور SLG314C ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
دویتس-چین WP12D317E200 استامفورد پوور SLG314D ۲۵۲ ۳۱۵ ۳۴۶
دویتس-چین WP13D385E200 استامفورد پوور SLG314F ۳۰۰ ۳۷۵ ۴۱۰

کامینز(کامینز-چین )ساخت چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
کامینز-چین ۴B3.9G2 استامفورد PI144F ۲۱٫۶ ۲۷ ۳۰
کامینز-چین ۴BT3.9G2 استامفورد PI144J ۳۲ ۴۰ ۴۴
کامینز-چین ۴BTA3.9G2 استامفورد UCI224C ۴۰ ۵۰ ۵۵
کامینز-چین ۴BTA3.9G2 استامفورد پوور SLG224E ۴۸ ۶۰ ۶۶
کامینز-چین ۶BT5.9G1 استامفورد UCI224G ۶۸ ۸۵ ۹۴
کامینز-چین ۶BT5.9G2 استامفورد پوور SLG274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
کامینز-چین ۶BT5.9G2 استامفورد UCI274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
کامینز-چین ۶BTA5.9G2 استامفورد پوور SLG274D ۸۷ ۱۱۰ ۱۲۰
کامینز-چین ۶BTAA5.9G2 استامفورد UCI274D ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
کامینز-چین ۶BTAA5.9G2 استامفورد پوور SLG274E ۱۱۲ ۱۴۰ ۱۵۵
کامینز-چین ۶CTA8.3G2 استامفورد پوور SLG274G ۱۴۴ ۱۸۰ ۱۹۴
کامینز-چین ۶CTAA8.3G2 استامفورد پوور SLG274H ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۲۰
کامینز-چین ۶LTAA8.9G2 استامفورد پوور SLG274K ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۷۵
کامینز-چین NTA855G1A استامفورد HCI444D ۲۲۰ ۲۷۵ ۳۱۳

لیست دیزل ژنراتور های شرکت تلک (چین -Telec)ساخت چین

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -Telec LN380 استامفورد پوور SLG164B ۹٫۵ ۱۲ ۱۳
چین -Telec LN480 استامفورد پوور SLG164D ۱۳٫۵ ۱۶ ۱۷
چین -Telec LN485 استامفورد پوور SLG184E ۱۸٫۵ ۲۱ ۲۲
چین -Telec LN490 استامفورد پوور SLG184F ۲۴٫۵ ۲۷ ۲۸
چین -Telec K4100ZD استامفورد PI144H ۳۰ ۳۷٫۵ ۴۱
چین -Telec K4100ZD1 گوچیر GA47 ۳۷ ۴۷ ۵۲
چین -Telec K4100ZD استامفورد پوور SLG224D ۴۰ ۵۰ ۵۵
چین -Telec K4100ZD1 گوچیر GA47 ۴۱٫۵ ۵۲ ۵۷
چین -Telec K4105ZD گوچیر GA47 ۴۸ ۶۰ ۶۶
چین -Telec R4110ZD استامفورد پوور SLG224E ۵۲ ۶۲ ۶۷
چین -Telec R4110ZLD1 استامفورد UCI224F ۵۸ ۷۲٫۵ ۸۰
چین -Telec R4110ZLD استامفورد پوور SLG224F ۶۵ ۷۵ ۸۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۳ (چین -GF3)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -GF3 K4100D چین STC20 ۲۰ ۲۵ ۲۸
چین -GF3 K4100D چین STC24 ۲۴ ۳۰ ۳۴
چین -GF3 K4100ZD چین STC30 ۳۰ ۳۷٫۵ ۴۱
چین -GF3چین -GF3 HC4105ZD چین STC50 ۵۰ ۶۲٫۵ ۶۸

لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۲ (چین -GF2)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -GF2 K4100D چین STC20 ۲۰ ۲۵ ۲۶
چین -GF2 K4100D چین STC24 ۲۴ ۳۰ ۳۲
چین -GF2 K4100ZD چین STC30 ۳۰ ۳۷٫۵ ۳۹
چین -GF2 K4110D چین STC40 ۴۰ ۵۰ ۵۴
چین -GF2 HC4105ZD چین STC50 ۵۰ ۶۲٫۵ ۶۹
چین -GF2 R6105ZD استامفورد پوور SLG274C ۸۰ ۱۰۰ ۱۱۰
چین -GF2 R6105AZLD استامفورد پوور SLG274E ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۳۸
چین -GF2 R6105IZLD استامفورد پوور SLG274F ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
چین -GF3 LN480D چین STC12 ۱۲ ۱۵ ۱۶٫۷۵
چین -GF3 LN490KD چین STC15 ۱۵ ۱۸٫۷۵ ۲۱

لیست دیزل ژنراتور های شرکت جی اف ۱ (چین -GF1)

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
چین -GF1 ZS1100NM چین ST7.5 ۷٫۵ ۹٫۳ ۱۰٫۲
چین -GF1 ZS1110NM چین ST10 ۱۰ ۱۲٫۵ ۱۳٫۷۵
چین -GF1 ZS1115NM چین ST12 ۱۲ ۱۵ ۱۶
چین -GF1 ZS1125NM چین ST15 ۱۵ ۱۸٫۷۵ ۲۰

لیست دیزل ژنراتور های شرکت بنز

موتور نوع
موتور
ژنراتور نوع
ژنراتور
Prime
(kW)
Prime
(kVa)
Standby
(kVa)
بنز OM364 مک آلته ECO32-3L/4 ۵۶ ۷۰ ۸۳
بنز OM355 مک آلته ECP34-2L ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۶۵
بنز OM355A مک آلته ECO38-2SN/4 ۱۳۷ ۱۶۸ ۱۹۸
بنز OM357 مک آلته ECO38-1LN/4 ۱۴۴ ۱۸۰ ۲۱۱

 

لیست کامل دیزل ژنراتور های شرکت آرکا دیزل خلیج فارس

 

 

دیزل ژنراتور کامینز QSK95

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk95-2

استاندارد 

 انواع دیزل ژنراتور کامینز QSK95

  مدل ژنراتور فرکانس  در حالت آماده به کار   (kW / kVA)  در حالت کارکرد مداوم (kW / kVA) در حالت کار (kW / kVa)  
C3500 D5e ۵۰ ۲۸۰۰ / ۳۵۰۰ ۲۲۰۰ / ۲۷۵۰ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵  
C3500 D5 ۵۰ ۲۸۰۰ / ۳۵۰۰ ۲۲۰۰ / ۲۷۵۰ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵  
C3750 D5 ۵۰ ۳۰۰۰ / ۳۷۵۰ ۲۴۰۰ / ۳۰۰۰ ۲۶۰ / ۳۳۵۰  
C3000 D6e ۶۰ ۳۰۰۰ / ۳۷۵۰ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵ ۲۷۵۰ / ۳۴۳۸  
C3750 D5e ۵۰ ۳۰۰۰ / ۳۷۵۰ ۲۴۰۰ / ۳۰۰۰ ۲۶۸۰ / ۳۳۵۰  
C3250 D6e ۶۰ ۳۲۵۰ / ۴۰۶۳ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵ ۳۰۰۰ / ۳۷۵۰  
C3500 D6e ۶۰ ۳۵۰۰ / ۴۳۷۵ ۲۷۵۰ / ۳۴۳۸ ۳۰۰۰ / ۳۷۵۰  

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز QSK95

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO 8528 Part 1 Class G3
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۰٫۵%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۰٫۵%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی ± ۰٫۲۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز QSK95

قطر پیستون   ۱۹۰ میلی متر
کورس پیستون   ۲۱۰ میلی متر
حجم  موتور ۹۵٫۳ لیتر
تعداد سیلندر   ۱۶ سیلندر
ظرفیت باتری  ۶ در ۱۴۰۰ آمپر
دینام شارژ باتری ۱۴۵ آمپر
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت Cummins Modular Common Rail System
فیلتر سوخت  ۳  گانه – ۵ میکرون-چرخشی جدا شونده به همراه جدا کننده آب ۳ میکرون
پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی کاغذی -بای پس دار  – جریان کامل
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی تا دمای  * * * * درجه سانتیگراد

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز QSK95

قطب دینام ۴ قطبی
استاتور  ۲/۳ pitch
روتور   دو بیرینگ  ، کوپل دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت ۱۲۵ درجه سانتیگراد
نوع محرک Optimal
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   <5%  بدون بار و < 3% با بار کامل
عامل نفوذ  (TIF) < 50%
عامل هارمونیک (THF) <3%

 ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز QSK95

۵۰ Hz

۶۰ Hz

 • ۲۲۰/۳۸۰
 • ۲۴۰/۴۱۶
 • ۲۵۵/۴۴۰
 • ۷۲۰۰/۱۲۴۷۰
 • ۲۷۷/۴۸۰
 • ۳۴۷/۶۰۰
 • ۲۴۰۰/۴۱۶۰
 • ۷۶۲۰/۱۳۲۰۰
 • ۷۹۷۰/۱۳۸۰۰

کنترل پنل  ورژن ۳٫۳

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-3-3

 • PowerCommand
 • AmpSentry
 • مدیریت برق هوشمند
 • کنترل پیشرفته – سنجش سه فاز، تنظیم ولتاژ، خروجی PWM برای بهره برداری پایدار
 • رابط PCCNet
 • مقررات  UL، CSA و CE
 • رابط  InPower ™ مبتنی بر PC
 • طراحی قابل اطمینان – سیستم کنترلی برای عملکرد با قابلیت اعتماد بالا

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز QSK95

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk95-3 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk95-1

 

دیزل ژنراتور کامینز QSK78

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk78-1

استاندارد 

 انواع دیزل ژنراتور کامینز QSK78 

 

 

مدل ژنراتور   فرکانس  در حالت آماده به کار (kW / kVA)  در حات کارکرد مداوم (kW / kVA) ئر حالت کار (kW / kVa)  
C2750 D5e ۵۰ ۲۲۰۰ / ۲۷۵۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰  
C2750 D5 ۵۰ ۲۲۰۰ / ۲۷۵۰ ۱۸۰۰ / ۲۲۵۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰  
C3000 D5e ۵۰ ۲۴۰۰ / ۳۰۰۰ ۱۶۸۰ / ۲۱۰۰ ۲۲۰۰ / ۲۷۵۰  
C3000 D5 ۵۰ ۲۴۰۰ / ۳۰۰۰ ۱۹۸۰ / ۲۴۷۵ ۲۲۰۰ / ۲۷۵۰  
DQLC ۶۰ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵ ۱۹۵۱ / ۲۴۳۹ ۲۳۳۶ / ۲۹۲۰  
DQLE ۶۰ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۲۲۷۵ / ۲۸۴۴  
DQLG ۶۰ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۲۲۷۵ / ۲۸۴۴  
DQLD ۶۰ ۲۷۵۰ / ۳۴۳۸ ۲۲۰۰ / ۲۷۰۰ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵  
DQLF ۶۰ ۲۷۵۰ / ۳۴۳۸ ۲۱۰۰ / ۲۶۲۵ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵  

 

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز QSK78 

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO 8528-5 compliant
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۱%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۱%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی +/- ۰٫۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز QSK78 

قطر پیستون   ۱۷۰٫۰ میلی متر
کورس پیستون   ۱۹۰٫۰ میلی متر
حجم  موتور ۷۷٫۶ لیتر
تعداد سیلندر   ۱۸ سیلندر
ظرفیت باتری  ۲۲۰۰ آمپر
دینام شارژ باتری   ۵۵ آمپر
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت   تزریق مستقیم به همراه قطع کننده برق برقی (شات آف ولو)
فیلتر سوخت  ۳  گانه -۱۰ میکرون-چرخشی جدا شونده به همراه جدا کننده آب و بای پس برای جلوگیری از قطع جریان
پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی کاغذی -بای پس دار  – جریان کامل
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی تا دمای  * * * * درجه سانتیگراد

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز QSK78 

قطب دینام ۴ قطبی
استاتور  ۲/۳ pitch
روتور   دو بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت ——-
نوع محرک PMG
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   <5%  بدون بار و < 3% با بار کامل
عامل نفوذ  (TIF) < 50%
عامل هارمونیک (THF) <3%

 ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز QSK78 

۵۰ Hz

 

۶۰ Hz

 •  ۳۸۰
 • ۴۴۰
 •  ۴۸۰
 • ۶۰۰
 • ۴۱۶۰
 •  ۱۲۴۷۰
 •  ۱۳۲۰۰
 •  ۱۳۸۰۰

کنترل پنل  ورژن ۳٫۳

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-3-3

 • PowerCommand
 • AmpSentry
 • مدیریت برق هوشمند
 • کنترل پیشرفته – سنجش سه فاز، تنظیم ولتاژ، خروجی PWM برای بهره برداری پایدار
 • رابط PCCNet
 • مقررات  UL، CSA و CE
 • رابط  InPower ™ مبتنی بر PC
 • طراحی قابل اطمینان – سیستم کنترلی برای عملکرد با قابلیت اعتماد بالا

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز QSK78 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk78-2 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk78-3

دیزل ژنراتور کامینز QSK60

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk60-1

استاندارد 

 انواع دیزل ژنراتور کامینز QSK60 

 

  مدل ژنراتور فرکانس  ریت در حالت کار (kW / kVA)   ریت در حالت مداوم (kW / kVA)   ریت در حالت کار  (kW / kVa)  
C1760 D5e ۵۰ ۱۴۰۸ / ۱۷۶۰ ۱۲۸۰ / ۱۶۰۰  
DQKAH ۵۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰ ۱۴۶۰ / ۱۸۲۵  
C2000 D5e ۵۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ ۱۴۶۰ / ۱۸۲۵  
C2000 D5 ۵۰ ۱۶۵۰ / ۲۰۶۳ ۱۵۰۰ / ۱۸۷۵  
C2000 D5 ۵۰ ۱۶۵۰ / ۲۰۶۳ ۱۵۰۰ / ۱۸۷۵  
DQKAD ۶۰ ۱۷۵۰ / ۲۱۸۸ ۱۴۵۰ / ۱۸۱۳ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰  
DQKAK ۶۰ ۱۷۵۰ / ۲۱۸۸ ۱۴۵۰ / ۱۸۱۳ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰  
DQKAG ۵۰ ۱۸۰۰ / ۲۲۵۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰  
C2250 D5 ۵۰ ۱۸۰۰ / ۲۲۵۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰  
C2250 D5 ۵۰ ۱۸۰۰ / ۲۲۵۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰  
DQKAE ۶۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ ۱۸۲۵ / ۲۲۸۱  
DQKAJ ۵۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۳۲۰ / ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰  
DQKAL ۶۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ ۱۸۲۵ / ۲۲۸۱  
C2000 D6 ۶۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۸۲۵ / ۲۲۸۱  
C2500 D5A ۵۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۸۰۰ / ۲۲۵۰  
C2500 D5A ۵۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۸۰۰ / ۲۲۵۰  
DQKAF ۶۰ ۲۲۵۰ / ۲۸۱۳ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۸۲۵ / ۲۲۸۱  
DQKAM ۶۰ ۲۲۵۰ / ۲۸۱۳ ۱۸۲۵ / ۲۲۸۱  
C2250 D6A ۶۰ ۲۲۵۰ / ۲۸۱۳  
DQLH ۶۰ ۲۷۵۰ / ۳۴۳۸ ۲۱۰۰ / ۲۶۲۵ ۲۵۰۰ / ۳۱۲۵  

 

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز QSK60 

نوع مدل و کلاس گاورنر G2
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  +/- ۰٫۵%
تغیرات تصادفی ولتاژ +/- ۰٫۵%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی +/- ۰٫۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز QSK60 

قطر پیستون   ۱۷۰٫۰ میلی متر
کورس پیستون   ۱۹۰٫۰ میلی متر
حجم  موتور ۷۷٫۶ لیتر  -توربو شارژر
تعداد سیلندر   ۱۸ سیلندر
ظرفیت باتری  ۲۲۰۰ آمپر
دینام شارژ باتری   ۵۵ آمپر
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت   تزریق مستقیم به همراه شات آف ولو سوخت
فیلتر سوخت  ۳ گانه -چرخشی جدا شونده ۱۰ میکرون به همراه جدا کننده آب
پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی کاغذی -بای پس دار  – جریان کامل
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی به همراه کنترل از راه دور

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز QSK60 

قطب دینام ۴ قطبی
استاتور ۲/۳ pitch
روتور   دو بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت ۱۲۵ ºC
نوع محرک PMG
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   < 5% بدون بار و < 3% با بار کامل
عامل نفوذ  (TIF) < 50 per NEMA MG1-22.43
عامل هارمونیک (THF) < 3

 ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز QSK60 

۵۰ Hz

 • ۳۸۰
 • ۴۴۰
 • ۴۸۰
 • ۶۰۰
 •  ۴۱۶۰
 •  ۱۲۴۷۰
 • ۱۳۲۰۰
 •  ۱۳۸۰۰

کنترل پنل  ورژن ۳٫۳

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-3-3

 • PowerCommand
 • AmpSentry
 • مدیریت برق هوشمند
 • کنترل پیشرفته – سنجش سه فاز، تنظیم ولتاژ، خروجی PWM برای بهره برداری پایدار
 • رابط PCCNet
 • مقررات  UL، CSA و CE
 • رابط  InPower ™ مبتنی بر PC
 • طراحی قابل اطمینان – سیستم کنترلی برای عملکرد با قابلیت اعتماد بالا

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز QSK60 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk60-2 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk60-3 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk60-4 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk60-5

دیزل ژنراتور کامینز KTA50

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-kta50-5

استاندارد 

 انواع دیزل ژنراتور کامینز KTA50

 

مدل ژنراتور   فرکانس  در حالت آماده به کار (kW / kVA) در حالت کار (kW / kVa)  
C1400 D5 ۵۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰ ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰  
C1400 D5 ۵۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰ ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰  
C1250D2R ۵۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰ ۱۰۰۶ / ۱۲۵۸  
C1250D2R ۶۰ ۱۲۷۰ / ۱۵۸۸ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰  
C1250 D6 ۶۰ ۱۲۷۰ / ۱۵۸۸ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰  
C1675 D5 ۵۰ ۱۳۴۰ / ۱۶۷۵ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰  
C1675 D5 ۵۰ ۱۳۴۰ / ۱۶۷۵ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰  
C1675 D5A ۵۰ ۱۳۴۰ / ۱۶۷۵ ۱۲۰۰ / ۱۵۰۰  
C1675 D5A ۵۰ ۱۳۴۰ / ۱۶۷۵ ۱۲۰۰ / ۱۵۰۰  
C1500 D6 ۶۰ ۱۵۴۵ / ۱۹۳۱ ۱۲۸۶ / ۱۶۰۸  

 

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز KTA50

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO 8528 compliant
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۱%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۱%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی ± ±۰٫۲۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز KTA50

قطر پیستون   ۱۵۸٫۸ میلی متر
کورس پیستون   ۱۵۸٫۸ میلی متر
حجم  موتور ۵۰ لیتر  -توربو شارژر
تعداد سیلندر    ——
ظرفیت باتری  ۱۸۰۰ آمپر
دینام شارژ باتری   ۵۵ آمپر
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت   تزریق مستقیم
فیلتر سوخت  ۲ گانه -چرخشی جدا شونده به همراه جدا کننده آب
پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی کاغذی -بای پس دار  – جریان کامل
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی تا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز KTA50

قطب دینام ۴ قطبی
استاتور دو لایه – ۲/۳ pitch
روتور   تک بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت ——-
نوع محرک PMG
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   <1.5%  بدون بار و <5% با بار کامل
عامل نفوذ  (TIF) < 50%
عامل هارمونیک (THF) <5%

 ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز KTA50

۵۰ Hz

 • ۲۲۰/۳۸۰
 • ۲۳۰/۴۰۰
 • ۲۴۰/۴۱۵
 • ۲۵۴/۴۴۰
 • ۱۹۰۵/۳۳۰۰
 • ۳۶۴۰/۶۳۰۰
 • ۳۸۱۰/۶۶۰۰
 • ۶۳۵۰/۱۱۰۰۰

۶۰ Hz

 • ۲۱۹/۳۸۰
 • ۲۵۴/۴۴۰
 • ۲۷۷/۴۸۰
 • ۳۴۷/۶۰۰
 • ۲۴۰۰/۴۱۶۰
 • ۷۲۰۰/۱۲۴۷۰
 • ۷۶۲۰/۱۳۲۰۰
 • ۷۹۷۰/۱۳۸۰۰

 

کنترل پنل  ورژن ۳٫۳

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-3-3

 • PowerCommand
 • AmpSentry
 • مدیریت برق هوشمند
 • کنترل پیشرفته – سنجش سه فاز، تنظیم ولتاژ، خروجی PWM برای بهره برداری پایدار
 • رابط PCCNet
 • مقررات  UL، CSA و CE
 • رابط  InPower ™ مبتنی بر PC
 • طراحی قابل اطمینان – سیستم کنترلی برای عملکرد با قابلیت اعتماد بالا

 

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز KTA50

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-kta50-1 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-kta50-4

دیزل ژنراتور کامینز QSK50

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk50-1

استاندارد 

 انواع دیزل ژنراتور کامینز QSK50 

مدل ژنراتور   فرکانس در حالت آماده به کار (kW / kVA)   در حالت کار (kW / kVa)  
DQGAN ۵۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰ ۱۰۲۰ / ۱۲۷۵
DQGAH ۵۰ ۱۲۳۲ / ۱۵۴۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰
DQGAK ۵۰ ۱۲۳۲ / ۱۵۴۰ ۱۱۲۰ / ۱۴۰۰
DQGAE ۶۰ ۱۲۵۰ / ۱۵۶۳ ۱۱۳۵ / ۱۴۱۹
DQGAR ۶۰ ۱۲۵۰ / ۱۵۶۳ ۱۱۳۵ / ۱۴۱۹
DQGAG ۵۰ ۱۲۶۹ / ۱۷۰۰ ۱۲۳۲ / ۱۵۴۰
DQGAJ ۵۰ ۱۳۶۰ / ۱۷۰۰ ۱۲۳۲ / ۱۵۴۰
DQGAM ۵۰ ۱۴۶۰ / ۱۸۲۵ ۱۳۲۰ / ۱۶۵۰
DQGAF ۶۰ ۱۵۰۰ / ۱۸۷۵ ۱۳۶۵ / ۱۷۰۶
DQGAS ۶۰ ۱۵۰۰ / ۱۸۷۵ ۱۳۶۵ / ۱۷۰۶
C1500D6RG ۶۰ ۱۵۰۰ / ۱۸۷۵ ۱۳۵۰ / ۱۶۸۸

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز QSK50 

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO8528 Part 1 Class G3
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۰٫۵%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۰٫۵%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی ± ±۰٫۲۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز QSK50 

قطر پیستون   ۱۵۹  میلی متر
کورس پیستون   ۱۵۹  میلی متر
حجم  موتور ۵۰٫۳ لیتر  -توربو شارژر
تعداد سیلندر   ۱۶ سیلندر
ظرفیت باتری  ۸D (qty: 4) 1250 CCA @ 0 °F and 1500 CCA @ 32 °F
دینام شارژ باتری   ۵۵ آمپر –   ۲۴ ولت
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت Cummins’ Modular Common Rail
فیلتر سوخت  فیلتر سه مرحله ای

مرحله  اول  ۲۵   میکرون

مرحله  اول   ۷   میکرون

مرحله  اول   ۳   میکرون

به همراه جدا کننده آب

پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی  – جریان کامل به همراه بای پس
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی تا دمای ۴۵ درجه سانتیگراد

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز QSK50 

قطب دینام ۴ قطبی
استاتور  ۲/۳ pitch دو لایه
روتور   تک بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت   ۱۵۰ درجه سانتیگراد
نوع محرک PMG
خنک کننده  دینام   خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   <1.5%  بدون بار و <5% با بار کامل
عامل نفوذ    (TIF) <50 NEMA MG1-22.43
عامل هارمونیک  <2%

توان های تولیدی 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk50-2

مشخصات پانل برقی 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk50-3

کنترل پنل  ورژن ۳٫۳

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-3-3

 • PowerCommand
 • AmpSentry
 • مدیریت برق هوشمند
 • کنترل پیشرفته – سنجش سه فاز، تنظیم ولتاژ، خروجی PWM برای بهره برداری پایدار
 • رابط PCCNet
 • UL، CSA و CE
 • رابط  InPower ™ مبتنی بر PC
 • طراحی قابل اطمینان – سیستم کنترلی برای عملکرد با قابلیت اعتماد بالا

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز QSK50 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk50-4 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk50-5

دیزل ژنراتور کامینز KTA38

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-kta38-2

استاندارد 

 انواع دیزل ژنراتور کامینز KTA38 

مدل ژنراتور   فرکانس  در حالت آماده به کار (kW / kVA) در حالت کار (kW / kVa)  
C1000 D5 ۵۰ ۸۵۰ / ۱۰۰۰ ۸۱۰ / ۹۰۰  
C1100 D5B ۵۰ ۹۰۶ / ۱۱۳۳ ۸۲۳ / ۱۰۲۹  
C1100 D5B ۵۰ ۹۰۶ / ۱۱۳۲ ۸۲۳ / ۱۰۲۹  
C1250 D5A ۵۰ ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ ۹۰۰ / ۱۱۲۵  
C1000 D6B ۶۰ ۱۰۲۰ / ۱۲۷۶ ۹۲۸ / ۱۱۶۰  

 

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز KTA38 

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO 8528 G3
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۰٫۵%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۰٫۵%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی ± ±۰٫۲۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز KTA38 

قطر پیستون   ۱۵۹ میلی متر (۳٫۴۳ اینچ)
کورس پیستون   ۱۵۹ میلی متر (۳٫۶۴ اینچ)
حجم  موتور ۳۸  لیتر  -توربو شارژر
تعداد سیلندر   vee شکل ، ۱۲ سیلندر
ظرفیت باتری  ۸۹۰ آمپر
دینام شارژ باتری   ۵۵ آمپر
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت   تزریق مستقیم
فیلتر سوخت  ۲ گانه -چرخشی جدا شونده به همراه جدا کننده آب  – نرم افزار پیش فیلتر
پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی کاغذی -بای پس دار  – جریان کامل
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی تا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز KTA38 

  کلاس  H
قطب دینام ۴ قطبی
استاتور دو لایه – ۲/۳ pitch
روتور   تک بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت   ۱۵۰ درجه سانتیگراد  در حالت استند بای و — درجه سانتیگراد در حالت ۶۰۰ VAC در دمای ۴۰ درجه ی محیط
نوع محرک PMG
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   <1.5%  بدون بار و <5% با بار کامل
عامل نفوذ  < 50%
عامل هارمونیک  <2%

 ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز KTA38 

۵۰ Hz

• ۱۲۷/۲۲۰
• ۲۲۰/۳۸۰
• ۲۳۰/۴۰۰

• ۲۴۰/۴۱۶
• ۲۵۵/۴۴۰

۶۰ Hz

• ۱۲۰/۲۰۸
• ۱۲۷/۲۰۰
• ۲۲۰/۳۸۰*
• ۲۳۰/۴۰۰
• ۲۴۰/۴۱۶
• ۲۲۵/۴۴۰
• ۲۷۷/۴۸۰

 

کنترل پنل  ورژن ۳٫۳

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-3-3

 • PowerCommand
 • AmpSentry
 • مدیریت برق هوشمند
 • کنترل پیشرفته – سنجش سه فاز، تنظیم ولتاژ، خروجی PWM برای بهره برداری پایدار
 • رابط PCCNet
 • مقررات  UL، CSA و CE
 • رابط  InPower ™ مبتنی بر PC
 • طراحی قابل اطمینان – سیستم کنترلی برای عملکرد با قابلیت اعتماد بالا

 

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز KTA38 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-kta38-3%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-kta38-1

دیزل ژنراتور کامینز QST30

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qst30-1

استاندارد 

 انواع دیزل ژنراتور کامینز QST30 

مدل ژنراتور  فرکانس در حالت آماده به کار  (kW / kVA) در حالت کار(kW / kVa)  
DQFAA ۶۰ ۷۵۰ / ۹۳۸ ۶۸۰ / ۸۵۰
DQFAE ۶۰ ۷۵۰ / ۹۳۸ ۶۸۰ / ۸۵۰
DQFAB ۶۰ ۸۰۰ / ۱۰۰۰ ۷۲۵ / ۹۰۶
DQFAF ۶۰ ۸۰۰ / ۱۰۰۰ ۷۲۵ / ۹۰۶
C1000 D5 ۵۰ ۸۳۳ / ۱۰۴۱ ۷۵۱ / ۹۳۹
C1100 D5 ۵۰ ۸۸۸ / ۱۱۱۰ ۸۰۰ / ۱۰۰۰
DQFAC ۶۰ ۹۰۰ / ۱۱۲۵ ۸۱۸ / ۱۰۲۳
DQFAG ۶۰ ۹۰۰ / ۱۱۲۵ ۸۱۸ / ۱۰۲۳
C900 D6 ۶۰ ۹۲۵ / ۱۱۵۶ ۸۳۵ / ۱۰۴۴
DQFAD ۶۰ ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ ۹۰۰ / ۱۱۲۵
DQFAH ۶۰ ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ ۹۰۰ / ۱۱۲۵
C1000D6RG ۶۰ ۱۰۰۰ / ۱۲۵۰ ۹۰۰ / ۱۱۲۵
C1000 D6 ۶۰ ۱۰۱۲ / ۱۲۶۵ ۹۲۰ / ۱۱۵۰
C2000D6RG ۶۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۸۰۰ / ۲۲۵۰
C2000D6R ۶۰ ۲۰۰۰ / ۲۵۰۰ ۱۸۲۵ / ۲۲۸۱

 

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز QST30 

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO8528 Part 1 Class G3
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۰٫۵%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۰٫۵%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی ± ±۰٫۲۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز QST30 

قطر پیستون   ۱۵۹ میلی متر (۳٫۴۳ اینچ)
کورس پیستون   ۱۹۰ میلی متر (۳٫۶۴ اینچ)
حجم  موتور ۶۰٫۲  لیتر  -توربو شارژر
تعداد سیلندر   ۶۰V,، ۱۶ سیلندر
ظرفیت باتری  ۲۲۰۰ آمپر محدوده دمای حداقل – ۱۸درجه سانتیگراد
دینام شارژ باتری    ۴۰ آمپر
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت Cummins’ Modular Common Rail
فیلتر سوخت  فیلتر دوگانه  ۱۰ میکرون – چرخشی جدا شونده به همراه جدا کننده آب  ۱۵ میکرون
پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی  – جریان کامل به همراه بای پس
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی تا دمای ۴۰ درجه سانتیگراد

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز QST30 

  کلاس  H
قطب دینام ۴ قطبی
استاتور  ۲/۳ pitch
روتور   تک بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت   ۱۵۰ درجه سانتیگراد  در حالت استند بای و ۴۰ درجه سانتیگراد در حالت ۶۰۰ VAC در دمای ۴۰ درجه ی محیط
نوع محرک PMG
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   <5%  بدون بار و <5% با بار کامل
عامل نفوذ    (TIF) <50 NEMA MG1-22.43
عامل هارمونیک  <3%

توان های تولیدی 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qst30-3

مشخصات پانل برقی 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qst30-4

کنترل پنل  ورژن ۳٫۳

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-3-3

 • PowerCommand
 • AmpSentry
 • مدیریت برق هوشمند
 • کنترل پیشرفته – سنجش سه فاز، تنظیم ولتاژ، خروجی PWM برای بهره برداری پایدار
 • رابط PCCNet
 • مقررات  UL، CSA و CE
 • رابط  InPower ™ مبتنی بر PC
 • طراحی قابل اطمینان – سیستم کنترلی برای عملکرد با قابلیت اعتماد بالا

 ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز QST30 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qst30-2

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز QST30 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qst30-6 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qst30-5

دیزل ژنراتور کامینز QSK23

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk23-1

 انواع دیزل ژنراتور کامینز QSK23

  مدل ژنراتور فرکانس در حالت آماده به کار (kW / kVA) در حالت کار (kW / kVa)  
DQCA ۶۰ ۶۰۰ / ۷۵۰ ۵۴۵ / ۶۸۱  
C825 D5 ۵۰ ۶۶۰ / ۸۲۵ ۶۰۰ / ۷۵۰  
C900 D5 ۵۰ ۷۲۰ / ۹۰۰ ۶۵۶ / ۸۲۰  
C900 D5 ۵۰ ۷۲۰ / ۹۰۰ ۶۵۶ / ۸۲۰  
C750 D6 ۶۰ ۷۵۰ / ۹۳۸ ۶۸۰ / ۸۵۰  
DQCB ۶۰ ۷۵۰ / ۹۳۸ ۶۸۰ / ۸۵۰  
DQCC ۶۰ ۸۰۰ / ۱۰۰۰ ۷۲۵ / ۹۰۶  
C800D6RG ۶۰ ۸۰۰ / ۱۰۰۰ ۷۲۵ / ۹۰۶  
C800 D6 ۶۰ ۸۰۰ / ۱۰۰۰ ۷۲۵ / ۹۰۶  
C1600D6RG ۶۰ ۱۶۰۰ / ۲۰۰۰ ۱۴۵۰ / ۱۸۱۲  

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز QSK23

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO 8528 Part 1 Class G3
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۰٫۵%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۰٫۵%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی ± ±۰٫۲۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز QSK23

قطر پیستون   ۱۷۰  میلی متر (۳٫۴۳ اینچ)
کورس پیستون   ۱۷۰ میلی متر (۳٫۶۴ اینچ)
حجم  موتور ۲۳٫۱۵ لیتر  -توربو شارژر
تعداد سیلندر    خطی، ۶ سیلندر
ظرفیت باتری  ۸D (qty: 4) 1250 CCA @ 0 °F and 1500 CCA @ 32 °F
دینام شارژ باتری   ۲۴ ولت – ۳۵ آمپر – Delco Remy
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت   تزریق مستقیم -سوخت شماره ۲ دیزل
فیلتر سوخت  چرخشی جدا شونده به همراه جدا کننده آب  – نرم افزار پیش فیلتر
پاک کننده هوا    ۲ مرحله ای -خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی  – جریان کامل
سیستم خنک کننده خنک کننده محیطی تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز QSK23

  کلاس  H
قطب دینام ۴ قطبی
استاتور دو لایه – ۲/۳ pitch
روتور   تک بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت   ۱۰۵  درجه سانتیگراد  در حالت استند بای و ۱۲۵  درجه سانتیگراد در حالت ۶۰۰ VAC در دمای ۴۰ درجه ی محیط
نوع محرک PMG
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   <5%  بدون بار و <5% با بار کامل
عامل نفوذ    (TIF) <50 NEMA MG1-22.43
عامل هارمونیک  <3%

توان های تولیدی 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk23-8

مشخصات پانل برقی 

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk23-3

کنترل پنل آپشنال

%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%be%d9%86%d9%84-%d8%a2%d9%be%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84

 • کنترل PowerCommand
 • حفاظت AmpSentry
 •  رگولاتور ولتاژ اتوماتیک
 •  حفاظت AmpSentry  از مجموعه دینام
 •  فرکانس متر آنالوگ AC
 •  ولتاژ  متر آنالوگ AC
 • بار متر آنالوگ  (کیلو وات)
 •  کنترل چرخه  استارت صفحه نمایش دیجیتال
 •  سوئیچ توقف اضطراری
 •  کنترل حالت آماده به کار
 • نور پس زمینه
 •  استارت از راه دور، ۱۲ ولت، ۲ سیم
 • کلید تنظیم مجدد
 • درب پانل واشردار
 • ولت متر / سوئیچ انتخابگر فاز آمپر متر
 • دمای مایع خنک کننده بالا
 • درجه حرارت مایع خنک کننده پایین
 • هشدار  ولتاژ پایین DC
 • هشدار ولتاژ  بالای DC
 • هشدار  فشار روغن کم
 • هشدار  باتری ضعیف
 • هشدار  سرعت غیرمجاز

 ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز QSK23

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk23-2

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز QSK23

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk23-5   %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk23-6

دیزل ژنراتور کامینز QSK19

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk19-1

 انواع دیزل ژنراتور کامینز QSK19

مدل    فرکانس در حالت آماده به کار   (kW / kVA)   در حالت کار (kW / kVa)
GCEC ۶۰
DQPAA ۶۰ ۶۰۰ / ۷۵۰ ۵۴۵ / ۶۸۱
DQPAB ۶۰ ۶۵۰ / ۸۱۲ ۵۴۵ / ۶۸۱

 

مشخصات مجموعه دیزل ژنراتور کامینز QSK19

نوع مدل و کلاس گاورنر ISO 8528 Part 1 Class G3
تغیرات ولتاژ با بار ، بدون بار  ± ۰٫۵%
تغیرات تصادفی ولتاژ ± ۰٫۵%
مدولاسیون فرکانس  متقارن
نوسان فرکانس تصادفی ± ±۰٫۲۵%

مشخصات موتور دیزل کامینز QSK19

قطر پیستون   ۱۵۹ میلی متر (۳٫۴۳ اینچ)
کورس پیستون   ۱۵۹ میلی متر (۳٫۶۴ اینچ)
حجم  موتور ۱۹ لیتر  -توربو شارژر
تعداد سیلندر    خطی،۶  سیلندر
ظرفیت باتری  ۱۴۰۰ آمپر
دینام شارژ باتری   ۷۰ آمپر
ولتاژ شروع    ۲۴ ولت
سیستم تزریق سوخت Cummins modular common rail
فیلتر سوخت  دو فیلتر -۱۰ میکرون -چرخشی جدا شونده به همراه جدا کننده آب ۱۵ میکرون
پاک کننده هوا    خشک و تعویض شونده با نشانگر زمان تعویض
نوع فیلتر روغن چرخشی  – Fleetguard
سیستم خنک کننده رادیاتور مخصوص دماهای محیطی  بالا

مشخصات دینام دیزل ژنراتور کامینز QSK19

  کلاس  H
قطب دینام ۴ قطبی
استاتور ۲/۳ pitch
روتور   تک بیرینگ  ، دیسکی انعطاف پذیر
عایق   کلاس H
استاندارد افزایش درجه حرارت   ۱۲۵ درجه سانتیگراد
نوع محرک PMG  آهنربایی دائم
خنک کننده  دینام     خنک کنندگی مستقیم  با دمنده گریز از مرکز
شکل موج فرکانس هارمونیک در AC   < <5%  بدون بار و <5% با بار کامل
عامل نفوذ    (TIF) <50 NEMA MG1-22.43
عامل هارمونیک  <3%

ولتاژ های در دسترس در دیزل ژنراتور کومینز QSK19

• ۱۱۰/۱۹۰
• ۱۲۰/۲۰۸
• ۱۲۷/۲۲۰
• ۱۳۹/۲۴۰
• ۲۲۰/۳۸۰
• ۲۴۰/۴۱۶
• ۲۵۵/۴۴۰
• ۲۷۷/۴۸۰
• ۳۴۷/۶۰۰

 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk19-2

 ابعاد دیزل ژنراتور کامینز QSK19

%d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk19-3 %d8%af%db%8c%d8%b2%d9%84-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b2-qsk19-4