مطالب توسط admin

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD551GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD551GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD551GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD550GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD550GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۴ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD550GE دارای سیستم بهره وری انرژی و سوخت است که با  مدیریت صحیح فرآیند احتراق، شامل کنترل دقیق ورودی هوا و تزریق افشانه سوخت ولوو […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1642GE

  دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1642GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور دارای […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TWD1643GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TWD1643GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم  است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور دارای راه […]

دیزل ژنراتور های ولوو پنتا بر اساس محدوده تولید برق ( Volvo Penta)

درجه ۱ و ۲     ۵۰ هرتز / ۱۵۰۰ دور در دقیقه   ۶۰ هرتز / ۱۸۰۰ دور در دقیقه   راندمان ژنراتور به درصد سطح انتشار آلایندگی توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار توان در زمان استارت توان در زمان آماده به کار مدل موتور   KWM KWE kVA KWM […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1641GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1641GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1640GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1640GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1345GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1345GEمجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور دارای […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1344GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD1344GE مجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور […]

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD734GE

دیزل ژنراتور ولوو پنتا TAD734GEمجموعه ی قابل اطمینان و مقرون به صرفه که از نوع خطی و ۶ سیلندر است و دارای سیستم تزریق سوخت مستقیم و توربوشارژر است. دیزل ژنراتوری با عملکرد بالا و مورد تضمین که از نظر تولید گاز های گلخانه ای در درجه های یورو ۲ می باشد. این دیزل ژنراتور دارای […]